Samorząd

0,7 mln dla Belska od Mazowsza

W piątek 26 czerwca Wójt Władysław Piątkowski oraz skarbnik Hanna Grotek wzięli udział w uroczystym podpisaniu umów w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Żyrardowie.

Podpisano aż osiem umów na dotacje ze środków Mazowsza. W ramach programu na „Budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji” belski samorząd uzyskał dofinansowanie w kwocie 391 000,00 zł na „Renowację stawów oraz rowu melioracyjnego na terenie zabytkowego parku podworskiego w miejscowości Oczesały”. W ramach programu „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” dofinasowana zostanie przebudowa drogi Lewiczyn – Zaborówek w kwocie 175 000,00 zł.

W ramach „Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w całości zostanie sfinansowany projekt „Innowacyjna pracownia językowa w PSP im. Romualda Traugutta w Łęczeszycach”. Tu za kwotę 64 000,00zł zakupione zostaną laptopy, tablety, monitor interaktywny, słuchawki i kamerki do wideokonferencji.

Dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” otrzyma pięć inwestycji w sołectwach Gminy Belsk Duży. Aktywne sołectwa z naszej gminy na realizację projektów służących lokalnej społeczności otrzymają dofinansowanie w wysokości 50 000,00zł.

Środki te będą rozdzielone i przeznaczone na: budowę placu zabaw przy strażnicy OSP Wola Łęczeszycka, budowę altany rekreacyjnej przy boisku sołeckim w Borutach, budowę siłowni plenerowej przy stawie wiejskim w Anielinie, budowę altany rekreacyjnej przy strażnicy OSP Wólka Łęczeszycka oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Woli Starowiejskiej.

Tekst: Emilia Tomasiak/Urząd Gminy Belsk Duży

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *