Straż

80-lecie OSP Wólka Łęczeszycka

W sobotę, 29 lipca obchodzono osiemdziesięciolecie powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Łęczeszyckiej.

Jubileusz rozpoczął się o godz. 14:00 mszą świętą w intencji strażaków oraz ich rodzin. Przewodniczył jej o. Adam Czuszel z parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Łęczeszycach oraz Kapelan Powiatowy Strażaków ks. Prałat Stefan Kazulak.  Oprawę muzyczną w tym dniu zapewniła Orkiestra Dęta z OSP Olszew.

Po nabożeństwie meldunek od dowódcy uroczystości, naczelnika OSP dh Mirosława Łubińskiego odebrał Zbigniew Gołąbek ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych ZOSP RP. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu hymnu państwowego, Prezes OSP Wólka Łęczeszycka – dh Roman Woźniak powitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się Zbigniew Gołąbek ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych ZOSP RP , Mirosław Maliszewski – Poseł na Sejm RP, Leszek Przybytniak – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Artur Dąbrowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie, Władysław Piątkowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, a zarazem Wójt Gminy Belsk Duży, st. bryg. Bogusław Sikorski – Zastępca Komendanta PSP Grójec, przewodniczący Rady Gminy, pracownicy Urzędu Gminy, radni gminni, mieszkańcy gminy oraz poczty sztandarowe z OSP Belsk Duży, OSP Lewiczyn, OSP Rożce, OSP Wola Łęczeszycka, OSP Wilczogóra, OSP Olszew, OSP Kozietuły, OSP Błędów oraz OSP Mogielnica.

Chwilę później wyciąg z kroniki odczytał dh Marcin Kowalczyk. OSP w Wólce Łęczeszyckiej powstała w 1937 roku. Historia zawiązania jednostki wiąże się z wybuchem groźnego pożaru jaki miał miejsce w kwietniu tegoż roku. Z powodu braku jednostki w miejscowości pożar szybko się rozprzestrzenił, w wyniku czego spłonęły cztery zabudowania. Wtedy to mieszkańcy Wólki Łęczeszyckiej na wniosek Stronnictwa Ludowego i Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” postanowili założyć jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej, w skład której weszło 20 druhów na czele z prezesem – Pawłem Woźniakiem, naczelnikiem –  Władysławem Maciejczykiem, zastępcą naczelnika – Władysławem Dąbrowskim oraz skarbnikiem – Stanisławem Jakubczakiem.

W kolejnej części uroczystości nastąpiło wręczenie odznaczeń i wyróżnień przyznanych przez prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz Zarząd Powiatowy ZOSP RP. Sztandar OSP w Wólce Łęczeszyckiej dostał złoty medal za zasługi dla pożarnictwa.

Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: dh Adam Łubiński, dh Mirosław Łubiński, dh Mariusz Łubiński, dh Jacek Kocewiak, dh Michał Biniszewski i dh Rafal Jakubczak.

Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” udekorowani zostali: dh Paweł Bałut, dh Jacek Pruszkowski oraz dh Robert Korczak.

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał dh Paweł Jakubczak.

Strażaków z Wólki Łęczeszyckiej nagrodzono również medalami powiatowymi (druhowie: Mirosław Jakubczak i Bolesław Łubiński) oraz dla wzorcowego strażaka (druhowie: Mariusz Górzyński oraz Konrad Jakubczak).

Podczas uroczystości medal za zasługi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa z rąk posła na Sejm Mirosława Maliszewskiego odebrał Ryszard Woźniak.

Na koniec głos zabrali również inni zaproszeni goście. Dziękowali oni za możliwość uczestniczenia w tak wspaniałej uroczystości. Wójt Gminy Belsk Duży, pan Władysław Piątkowski podkreślił w swym przemówieniu jak ważne są Ochotnicze Straże Pożarne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *