Samorząd

Ankieta dla mieszkańców

Nasza Gmina wspólnie z 23 gminami z powiatów grójeckiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego, które tworzą Subregion Żyrardowski, powołały partnerstwo, aby skuteczniej przygotować się do pozyskiwania pieniędzy m.in. z funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, na realizację projektów, których celem będzie wspieranie rozwoju i podnoszenie jakości życia Mieszkańców.

Podstawą do współpracy w ramach Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz dokumentem, który wyznaczać będzie wspólne kierunki rozwoju jest Plan Działań, nad którym prace rozpoczęliśmy. Zależy nam, aby Plan powstał przy aktywnym udziale jak największego grona Mieszkańców oraz lokalnych organizacji i odpowiadał na najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoi nasz region w najbliższych latach.

Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, której link znajdą Państwo poniżej. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie ok. 10 min.

Państwa opinie i uwagi pomogą nam zaplanować działania niezbędne do zrównoważonego rozwoju Subregionu Żyrardowskiego a w tym także Gminy Belsk Duży.

Pamiętajmy, że wspólnie możemy więcej!
Wójt Gminy Belsk Duży
https://wanir.edu.pl/ankieta-plan-dzialan-dla-innego-instrumentu-terytorialnego-w-ramach-zyrardowskiego-obszaru-funkcjonalnego/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *