Samorząd

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Trwa nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” na rok 2024

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – na rok 2024

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w roku 2024 proszone są o kontakt osobisty z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Belsku Dużym ul. Jana Kozietulskiego 4; 05-622 Belsk Duży lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 48 661 16 41

Zgłoszenia do udziału w  w/w programie przyjmowane będą do dnia 08 września 2023 roku.

Adresatami Programu są:

dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
– wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych , w tym utrzymaniu higieny osobistej
– wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról  w rodzinie,
– wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania
– wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu  się z otoczeniem.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika  Programu wynosi nie więcej niż:
– 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną traktowane na równi z orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1987 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością sprzężoną,
– 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenieo znacznym stopniu niepełnosprawności traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1987 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, 
– 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenieo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z  niepełnosprawnością sprzężoną traktowane na równi z orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1987 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością sprzężoną:
– 360 godzin rocznie dla:osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1987 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Jeżeli jesteś zainteresowany przyznaniem usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością  na rok 2024 wypełnij Kartę zgłoszeniową  oraz zakres czynności asystenta i dostarcz je do ośrodka.

 Program oraz druki do wypełnienia można pobrać w załączniku lub uzyskać w  siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Belsku Dużym.  

Karta zakresu czynności do ProgramuAOON

Karta zgłoszenia do Programu AOON

Program “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” na rok 2024

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *