Straż

Ćwiczą by być w pełnej gotowości

W sobotę, 31 lipca br. OSP Belsk Duży odbyła ćwiczenia z taktyki działań gaśniczych.

Uczestniczyły w nich dwa zastępy gaśnicze: GBA 2,5/16 Scania P320 oraz GCBA 7/50 Scania P450. W ćwiczeniach łącznie uczestniczyło 11 strażaków.

Głównym założeniem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania dwóch zastępów podczas pożaru wewnętrznego w obiekcie użyteczności publicznej z osobą poszkodowaną. Głównym celem do osiągnięcia było ugaszenie pożaru przedmiotowego budynku oraz odnalezienie osoby poszkodowanej przy użyciu kamery termowizyjnej, udzielenie jej kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz obrona zagrożonych sąsiednich budynków tj. budynku obsługi stacji paliw oraz budynku sklepu.

Obronę zagrożonych sąsiednich obiektów realizowano poprzez zastosowanie 2 kurtyn wodnych, natomiast działania w natarciu na pożar wewnętrzny realizowano poprzez zastosowanie jednego prądu gaśniczego podanego do środka obiektu przy użyciu pakietu wężowego cleveland lay (ślimak) W42 z prądownicą regulowaną typu TURBO oraz drugiego prądu gaśniczego podanego z drabiny nasadkowej dwuprzęsłowej na dach obiektu.

Ze względu na bardzo duże zadymienie w obiekcie zastosowano dodatkowo dwa agregaty oddymiające, które znacznie przyśpieszyły oddymienie dróg ewakuacyjnych w zagrożonym obiekcie.

Po odnalezieniu i ewakuacji osoby poszkodowanej udzielono jej pomocy między innymi wykorzystując automatyczny defibrylator (AED). Zasilenie w wodę do działań gaśniczych (woda do zewnętrznego gaszenia pożarów), zrealizowano z hydrantu zewnętrznego nadziemnego DN80 zlokalizowanego na placu za budynkiem obsługi stacji paliw.

Autor: OSP Belsk Duży

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *