Straż

Ćwiczenia gminne OSP

W sobotę 24 sierpnia 2019 odbyły się ćwiczenia gminne jednostek OSP z terenu Gminy Belsk Duży. Manewry zostały przeprowadzone na terenie Spółdzielni Sadowniczej POLSAD z siedzibą w Lewiczynie.

 „POLSAD” to kompleks hal biurowo magazynowych o powierzchni ponad 5000 m2.

Założenie manewrów:

Podczas  prac serwisowych przy jednym z urządzeń chłodniczych doszło do zwarcia instalacji elektrycznej w skutek czego powstał pożar. Bardzo szybko wystąpiło duże zadymienie. Podczas ewakuacji osób znajdujących się na obiekcie, okazało się, po rozmowie właścicielem,  że dwóch pracowników brakuje. Zagrożona również jest hala magazynowo – biurowa oraz dwie hale sąsiadujące. Organizacja zaopatrzenia wodnego możliwa jest z hydrantu naziemnego zlokalizowanego ok. 50m od hal, oraz zbiornika naturalnego usytuowanego w odległości ok 240m od miejsca pożaru.  Informacja o zaistniałym  zdarzeniu zostaje przekazana przez właściciela spółdzielni do SKKP PSP w Grójcu telefonicznie.

Celem ćwiczeń było:

  • Udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, znajdującym się w obiekcie,
  • Praktyczne sprawdzenie możliwości operacyjnych sił i środków z terenu gminy Belsk Duży oraz z KP PSP w Grójcu,
  • Dostarczenie dużej ilości wody poprzez przetłaczanie i przepompowywanie oraz budowę stanowiska wodnego w celu ugaszenia pożaru i obronie sąsiednich hal przed pożarem
  • Sprawdzenie warunków i możliwości ewakuacji z obiektu,
  • Sprawdzenie organizacji systemu łączności radiowej,

W ćwiczeniach udział wzięło około sześćdziesięciu strażaków z OSP Belsk Duży, OSP Lewiczyn, OSP Wólka Łęczeszycka, OSP Wola Łęczeszycka, OSP Wilczogóra, OSP Rożce, OSP Jasieniec oraz PSP Grójec. Manewrom przyglądali się i oceniali: Wójt Gminy Belsk Duży – Władysław Piątkowski,  Przewodniczący Rady Gminy/Zastępca komendanta powiatowego PSP w Grójcu–  st. bryg. Sikorski Bogusław, Dowódca JRG w Grójcu – st. kpt. Grzegorz Michalski, Inspektor w wydziale ds. operacyjnych KP PSP w Grójcu – mł. asp. Mieczysław Lewandowski oraz Komendant Gminny ZOSP RP w Belsku Dużym – dh Marcin Błoński.

Po zakończonych ćwiczeniach nadzorujący stwierdzili, że założone cele zostały osiągnięte oraz prawidłowo wykonane co skutkowało zakończeniem manewrów z wynikiem pozytywnym.

Pomysłodawcą przeprowadzenia manewrów gminnych był Komendant Gminny ZOSP RP w Belsku Dużym – dh Marcin Błoński.

Zarząd Gminny OSP w Belsku Dużym na czele z Prezesem dh Romanem Woźniakiem bardzo serdecznie dziękuje wszystkim strażakom biorącym udział w ćwiczeniach, tj. druhom z: OSP Belsk Duży, OSP Lewiczyn, OSP Rożce, OSP Wilczogóra, OSP Wola Łęczeszycka, OSP Wólka Łęczeszycka, OSP Jasieniec,  KP PSP w Grójcu. Podziękowania kierujemy również do prezesa spółdzielni Pana Pawła Puncewicza za udostępnienie obiektu oraz solidny poczęstunek dla wszystkich strażaków, pracowników i zaproszonych gości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *