Samorząd

Dotacja na modernizację drogi w Lewiczynie

Wójt Władysław Piątkowski oraz skarbnik Hanna Grotek 24 maja w Radomiu podpisali umowę na dotację o wartości 145 000,00 zł w ramach programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dofinansowana inwestycja to przede wszystkim dogodny dojazd do pól i gospodarstw rolnych dla rolników i mieszkańców terenów wiejskich, a przez to lepszy komfort życia.

Podczas ceremonii podpisania umów na zadanie : „Przebudowa drogi gminnej Nr 160127W w miejscowości Lewiczyn”, zarząd województwa mazowieckiego reprezentowali Wicemarszałek Rafał Rajkowski i dyrektor Radosław Rybicki z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UM w Warszawie. 

Wyczekiwana przez mieszkańców Lewiczyna inwestycja o wartości 339 590,00 zł ma być zrealizowana do końca czerwca 2019 roku. Zakres prac obejmuje budowę nowej drogi: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. 670,00 m i pow. 3 350,00 m2., położenie podbudowy, wykonanie poboczy z kruszywa i oznakowania drogowego. Jej wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. z Gielniowa.

Autor: Emilia Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *