Samorząd

Druga Sesja Rady Gminy kadencji 2018-2023

Przed nami druga Sesja Rady Gminy kadencji 2018-2023. Odbędzie się ona w najbliższy piątek, 30 listopada 2018 roku o godz. 10 00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy. 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie,
b) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Belsk Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
c) przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Belsk Duży.
d) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
5. Sprawozdanie Wójta z działalności od ostatniej sesji.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *