Samorząd

Dzień Sołtysa 2019

W Gminie Belsk Duży zakończyły się wybory na sołtysów. Podczas spotkań z mieszkańcami wybrano dziesięciu nowych sołtysów, a dwudziestu czterech kontynuuje pracę na rzecz swoich społeczności. 

W związku ze zbliżającym się Dniem Sołtysa Wójt Władysław Piątkowski wspólnie ze Zbigniewem Byrskim – sołtysem sołectwa Wola Starowiejska, radnym i wiceprzewodniczącym Rady Gminy Belsk Duży zaprosili przedstawicieli sołectw do aktywnego uczestnictwa w życiu naszej gminy. Podczas zorganizowanego spotkania, połączonego ze szkoleniem z zakresu ochrony powietrza, sołtysi mieli możliwość integracji, wspólnej wymiany doświadczeń i nowych pomysłów. Na spotkaniu nie zabrakło Przewodniczącego Rady Gminy Bogusława Sikorskiego, Sekretarz Renaty Ostatek, Skarbnika Hanny Grotek, Marleny Dudek (Kierownik referatu podatków i opłat), Arkadiusza Sołysiaka (inwestycje) i Karoliny Zaszewskiej (ochrona środowiska). 

Sołtysowanie to praca przede wszystkim społeczna, a jednocześnie dająca wiele możliwości tym, którzy naprawdę chcą coś dla swojej miejscowości zrobić, podkreślali organizatorzy Dnia Sołtysa 2019.

Sołtys jest łącznikiem między mieszkańcami sołectwa a gminą. Sygnalizuje o potrzebach swoich społeczności z jednej strony, z drugiej pilnuje, aby zarządzenia czy uchwały organów gminy były w sołectwie znane i wykonywane, dodała koordynator spotkania Emilia Tomasiak. Działalność sołectw i praca sołtysów musi więc być spójna z działalnością gminy. Z jednej strony wspieranie gminy w realizacji jej zadań, z drugiej organizowanie wspólnej pracy na rzecz miejsca zamieszkania.

Podczas zebrania nie zabrakło życzeń składanych na ręce sołtysów. Wójt Władysław Piątkowski na nową rozpoczynającą się kadencję życzył wszystkim, aby wieś dzięki nim kojarzyła się z nową jakością i aby nie brakowało sił, empatii do innych i cierpliwości podczas ciężkiej pracy jaką jest praca sołtysa. 

Autor: E. Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *