Samorząd Sport

GOSiR już działa

Od 1 września 2019 roku działa Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (GOSiR) w Belsku Dużym. Kierownikiem nowo powstałej jednostki został wybrany Marek Szewczyk.

Uchwałę na podstawie, której utworzono GOSiR belscy radni przyjęli 22 maja 2019 roku. Wtedy również zatwierdzono statut nowej jednostki organizacyjnej gminy. Do podstawowych zadań Ośrodka należeć będą m.in.:
– realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i rekreacji
– inspirowanie jednostek i grup społecznych do czynnego i twórczego udziału w życiu sportowym gminy
– udostępnianie posiadanych obiektów stanowiących bazę sportową
– współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych
– zarządzanie obiektami sportowymi
– promowanie zdrowego trybu życia

GOSiR w Belsku Dużym zarządzać będzie boiskiem gminnym wraz z budynkiem szatniowo-sanitarnym w Belsku Dużym, Halą Sportową, boiskiem wielofunkcyjnym w Starej Wsi oraz świetlicą wiejską w Starej Wsi.

Kierownikiem nowo powstałej jednostki, wyłonionym w drodze konkursu, został Marek Szewczyk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *