Samorząd

Instalacja fotowoltaiczna na budynkach ZGK Belsk Duży

Gmina Belsk Duży inwestuje w ekologiczne rozwiązania dotyczące odnawialnych źródeł energii. We wrześniu 2023 roku na budynkach Zakładu Gospodarki Komunalnej zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne. 

Belski ZGK otrzymał na to zadanie dotację celową z budżetu Gminy Belsk Duży w wysokości 154 980,00 złotych brutto. Wykonawca – firma Soren z Góry Kalwarii, zainstalowała 98 paneli. Szacuje się, że rocznie zostanie wyprodukowane 36 500 kWh, co przy aktualnych cenach prądu da oszczędność w kwocie 40 000,00 złotych w ciągu dwunastu miesięcy! 

W 2021 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym wystąpił z wnioskiem do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie o zatwierdzenie nowych stawek na wodę i ścieki. 

– Niestety od dwóch lat Wody Polskie nie zatwierdziły nowej taryfy na wodę i ścieki, więc zaczęliśmy szukać oszczędności i zrodził się pomysł, aby zainstalować panele fotowoltaiczne. Regulator twierdzi, że przedstawione we wniosku koszty są nieuzasadnione, mimo że są oparte na sprawozdaniach finansowych i takich wskaźnikach jak inflacja, wzrost kosztów energii, usług i wynagrodzeń. Koszty były szacowane bardzo ostrożnie i zgodnie z przepisami, jednak dalej PGW Wody Polskie, zdają się nie dostrzegać naszych argumentów, a my musimy dostarczyć wodę i odebrać ścieki, mimo tych przeciwności, z którymi musimy się borykać – mówi Dyrektor ZGK Marcin Pawlak. 

Dzięki przychylności Wójta Gminy Belsk Duży – Władysława Piątkowskiego i Radnych Gminy Belsk Duży, Zakładowi Gospodarki Komunalnej przyznano dotację celową na instalację fotowoltaiczną. Inwestycja umożliwi ograniczenie kosztów energii elektrycznej. Trzeba pamiętać, iż prowadzenie działalności w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków za pomocą zakładu budżetowego jest najkorzystniejszą i najtańszą formą, jaką gmina może zaoferować swoim mieszkańcom, ponieważ koszty są pokrywane przychodami bez marży zysku.

ZGK Belsk Duży

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *