Sport

Kolejne obostrzenia w korzystaniu z obiektów GOSiR

Jak czytamy na stronie belskiego GOSiR-u w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca br. będą wprowadzone kolejne ograniczenia z korzystania z obiektów.

Obiekty GOSiR z kolejnymi obostrzeniami

W dniach 27.03.2021 – 09.04.2021 roku zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia kolejnych ograniczeń i obostrzeń w korzystaniu z obiektów sportowych GOSiR w Belsku Dużym. Powyższe wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.03.2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie ze zmienionymi przepisami działalność polegająca na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących wymogów:
“1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt. 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodnie z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktaku lub zawodników pobierających stypendia sportowe o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.”

Źródło: GOSiR Belsk Duży

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *