Edukacja Samorząd Sport Straż

Kolejne wsparcie dla gminnych inwestycji

W czwartek, 7 lipca 2022 roku w Żyrardowie odbyło się oficjalne podpisanie umów na dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Całość wsparcia dla Gminy Belsk Duży wyniosła 277 698 złotych.

Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika reprezentował w tym dniu Wicemarszałek Rafał Rajkowski. Na spotkaniu z Wójtami i Skarbnikami gmin z terenów powiatów: grójeckiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego obecni byli również: Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Mirosław OrlińskiRadny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Leszek Przybytniak, a także: Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Radosław Rybicki, a także Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałowskiego Województwa Mazowieckiego – Mariusz Młynarczyk.

Gminę Belsk Duży na podpisaniu umów reprezentowali: Wójt Gminy – Władysław Piątkowski oraz Skarbnik Gminy – Hanna Grotek. Parafowali oni z Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Rafała Rajkowskiego umowy dotyczące dotacji ze ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych /dawny FOGR/, Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE dla SPORTU 2022, Mazowsze dla Straży Pożarnych oraz Mazowsze dla Klimatu 2022.

W ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych /dawny FOGR/ sfinansowana zostanie przebudowa drogi gminnej 160123W w miejscowości Wólka Łęczeszycka w kwocie 164 000,00 zł..

Tego dnia podpisano również umowy z projektu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE dla SPORTU 2022”. Dotacja w wysokości 49 353,00 zł (75% zadania) zostanie przeznaczona na modernizację zeskoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lewiczynie.

Samorząd Województwa Mazowieckiego na każdym kroku wspiera również Ochotnicze Straże Pożarne. Nasza Gmina w ramach projektu „Mazowsze dla Straży Pożarnych – Mazowieckie Strażnice OSP 2022” pozyskała 30 000 zł (100% całości zadania) na remont strażnicy OSP Wola Łęczeszycka. W imieniu druhów czek odebrał Prezes – Mirosław Feliksiak. Natomiast projekt „Mazowsze dla Straży Pożarnych – OSP 2022” w kwocie 20 000 zł wesprze zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Lewiczyn.

Belska Gmina podpisała również wsparcie na wykonanie zieleni na skarpie przy boisku szkolnym w Belsku Dużym. Kwota 14 345,00 zł z “Mazowsze dla Klimatu 2022” pokryje 50% kosztów.

Urząd Gminy w Belsku Dużym
Fot. Rafał Rajkowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *