Kościół

Komunikat parafii w Lewiczynie

W powyższej sytuacji zwracam się do was z prośbą i propozycją włączenia się naszej parafii w pomoc uchodźcom z Ukrainy – napisał w swoim komunikacie proboszcz lewiczyńskiej parafii, ks. Sławomir Paszowski.

W tej sprawie spotkałem się z radnymi z parafii i przedstawicielami Akcji Katolickiej i rozmawialiśmy o formie pomocy z naszej strony uchodźcom. Wstępnie postanowiliśmy, że w Domu Pielgrzyma moglibyśmy przyjąć 14 osób. Koszt utrzymania to minimum 50 zł miesięcznie (wyżywienie i koszt opłacenia rachunków za gaz, prąd i wodę) od każdej rodziny z naszej parafii.

Następnie powołalibyśmy zespół odpowiedzialny za koordynacje działań, w skład zespołu wchodziłbym ja, tłumacze i osoby do pierwszego kontaktu. Opieka nad gośćmi polegałaby na dyżurach tygodniowych poszczególnych wiosek (mniejsze wioski połączone zostaną w pary). Praktycznie wyglądałoby to tak, że zespół po kontakcie z uchodźcami i rozeznaniu się w potrzebach, powiadamiałby radnego z poszczególnej wioski, o tym co należy zapewnić naszym gościom. Wówczas, korzystając z zebranych funduszy, realizowane by były poszczególne potrzeby.

To co przed chwilą przedstawiłem to nasza propozycja. Prosiłbym teraz, abyście Państwo podjęli osobistą decyzję i jak najszybciej poinformowali swoich radnych czy sołtysów o waszej decyzji. A radnych i sołtysów zapraszam w środę, 9 marca, na godz. 18.30 do kościoła, abyśmy podjęli wiążącą decyzję.

Dziękuję już tym parafianom, którzy indywidualnie przyjęli uchodźców do swoich domów. Ci, którzy chcieliby ewentualnie osobiście zaprosić uchodźców, to można pobrać deklaracje z zakrystii lub naszej strony parafialnej i mi ją dostarczyć, a ja następnie przekaże ją do kurii w Warszawie.

Ks. Proboszcz Sławomir Paszowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *