Edukacja Samorząd

Konkurs plastyczny “Kartka na Święta”

Wójt Gminy Belsk Duży zaprasza dzieci w wieku 5-15 lat do udziału w konkursie plastycznym “Kartka Świąteczna”. Zdjęcia można nadsyłać na adres: promocja@belskduzy.pl do 4 grudnia 2020 roku do godz. 14.00!

Prześlij do nas zdjęcie własnoręcznie wykonanej kartki świątecznej w dowolnej technice.

Pamiętaj:

1. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 5 – 15 lat.
2. Konkurs jest jednoetapowy.
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę nigdzie wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.
4. Uczestnictwo w konkursie zapewnia dzieciom nadesłanie pracy konkursowej w terminie do 4 grudnia 2020 roku do godz. 14.00.
5. Praca konkursowa powinna być przesłana w formie zdjęcia pracy w formacie pliku jpg.
6. Pracę należy przesłać drogą mailową na adres: promocja@belskduzy.pl
7. Przystąpienie dziecka do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publiczną prezentację swojej pracy i swojego wizerunku (imienia i nazwiska).
8. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Klauzuli obowiązku informacyjnego RODO.
9. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem z podaniem wieku autora.
10. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).
11. Tematem pracy konkursowej może być wszystko, co kojarzy się ze Świętami Bożonarodzeniowymi.
12. Jury, do 7 grudnia wybierze najciekawszą pracę, która zostanie wydrukowana w formie kartki świątecznej.
13. Trzy najlepiej ocenione prace dodatkowo zostaną nagrodzone.
13. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na stronie Urzędu Gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *