Edukacja

Międzynarodowy projekt

PSP im. Jana Pawła II w Belsku Dużym realizuje projekt „Papier czy plastik? Papierowe, plastikowe… przetworzone (nie zaśmieca), jest jak nowe” w ramach programu Erasmus+.

W maju tego rozpoczął się projekt belskiej szkoły realizowany z uczniami z Portugalii i Chorwacji.

23 lutego 2022 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ poinformowała, że została zakończona ocena wniosków złożonych w rundzie 2 w ramach sektora Edukacja szkolna – akcja KA210-SCH, w roku 2021. Projekt belskiej szkoły „Papier czy plastik? Papierowe, plastikowe… przetworzone (nie zaśmieca), jest jak nowe” (Paper or plastic? Let’s recycle together and make the world fantastic) został zatwierdzony do realizacji. Maksymalna kwota dofinansowania przyznana na realizację całego projektu wynosi 60 000 euro. 

Projekt będzie realizowany we współpracy z dwiema szkołami: Colégio de Lamego z Portugalii oraz Osnovna škola “Vladimir Nazor” z Chorwacji.

Główne cele projektu to: zwiększenie świadomości ekologicznej uczestników projektu, zwiększenie motywacji do nauki wśród uczniów i nauczycieli oraz włączanie społeczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i o mniejszych szansach. 

Projekt będzie trwał 23 miesiące. Rozpoczął się 1 maja 2022 roku, a zakończy 31 marca 2024 roku.

Działania projektowe będą prowadzone lokalnie w szkołach partnerskich oraz w trakcie wyjazdów, tzw. mobilności. W ramach projektu odbędą się mobilności uczniów do Chorwacji (wrzesień 2022), Portugalii (marzec 2023) i Polski (czerwiec 2023) oraz mobilność nauczycieli do Portugalii (październik 2023). Wśród celów projektu jest włączanie społeczne i wyrównywanie szans edukacyjnych. W każdym z wyjazdów będzie uczestniczyło 7 uczniów wraz z nauczycielami. Czas trwania mobilności to 5 dni.

PSP Belsk Duży

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *