Sadownictwo Samorząd

Można składać wnioski o oszacowaniu szkód

W terminie do dnia 18 czerwca 2021 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania.

Wzór wniosku dostępny jest poniżej oraz w siedzibie urzędu. Wypełnione wnioski należy wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2021. We wniosku należy wpisać WSZYSTKIE działki (tabela) zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie za 2021 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie).

Wypełniając załącznik nr 3 do wniosku ( rodzaj środka trwałego) należy podać dokładny numer działki na której znajdują się uszkodzone drzewka, ich gatunek, odmianę, wiek, podkładkę (karłowa, średnio silnie rosnąca, silnie rosnąca), rozstaw, uszkodzoną powierzchnię oraz liczbę sztuk.

Wniosek do pobrania

Źródło: Urząd Gminy Belsk Duży

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *