Straż

Niewielkie zmiany w Zarządzie Gminnym

Za nami Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Belsku Dużym. Odbył się on w ubiegłą sobotę, 11 września br. w sali OSP Belsk Duży.

Spotkanie delegatów odbywa się co pięć lat. W zjeździe udział wzięli druhowie ze wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Belsk Duży. Nie zabrakło również zaproszonych gości, których powitał Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP – dh Roman Woźniak. Wśród nich znaleźli się: Poseł na Sejm RP – Mirosław Maliszewski, radny sejmiku województwa mazowieckiego – Leszek Przybytniak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Adam Balcerowicz, Wójt Gminy Belsk Duży, a zarazem Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Władysław Piątkowski, Przewodniczący Rady Gminy – Bogusław Sikorski, wiceprzewodniczący Rady – Ewa Maciak i Zbigniew Byrski, radni gminni, a także przedstawiciele firm z terenu gminy, które współpracują ze strażakami.

Podczas zjazdu swoje sprawozdania przedstawili: Prezes – dh Roman Woźniak, Komendant Gminny – dh Marcin Błoński, Skarbnik – dh Krzysztof Ciepieniak oraz Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej – dh Andrzej Konarski.

Prezes Oddziału Gminnego – dh Roman Woźniak zwrócił w swym sprawozdaniu uwagę m.in. na to, że Zarząd stara się wspomagać jednostki. Nie tylko w wymianie oraz zakupie sprzętu, ale także w staraniu się o nowe samochody bojowe. W ostatnich pięciu latach bowiem zakupiono nowy wóz do OSP Belsk Duży oraz przekazano do OSP Wólka Łęczeszycka samochód z Belska.

W ostatnich latach na terenie naszej gminy działo się bardzo wiele. Komendant Gminny – dh Marcin Błoński zwrócił uwagę na odrodzenie się po wielu latach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Lewiczynie, a także na to, że jednostki pozyskują szereg dofinansowań. Druhów wspiera Samorząd Województwa Mazowieckiego, a także Urząd Gminy w Belsku Dużym, a także lokalne firmy.

Podczas zjazdu udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrano nowy Zarząd. W jego składzie zaszły kosmetyczne zmiany, a prezentuje się on następująco:
Prezes – dh Roman Woźniak
Wiceprezes – dh Mirosław Feliksiak
Wiceprezes – dh Stanisław Kołacz
Komendant – dh Marcin Błoński
Skarbnik – dh Krzysztof Ciepieniak
Sekretarz – dh Michał Kołacz
Członek – dh Mirosław Łubiński
Członek – dh Ireneusz Bałut
Członek – dh Marcin Dominiak
Członek – dh Arkadiusz Dyga
Członek – dh Adrian Feliksiak
Członek – dh Tomasz Wrzosek
Członek – dh Robert Zieliński
Członek – dh Mariusz Malinowski
Członek – Bogusław Sikorski
Członek – dh Władysław Piątkowski

Niewielka zmiana zaszła również w Gminnej Komisji Rewizyjnej. Za dh Lucjana Śmietańskiego wybrano dh Arkadiusza Sołtysiaka, który dołączył do dh Andrzeja Konarskiego (przewodniczący) oraz dh Mieczysława Kołdry (wiceprzewodniczący)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *