Samorząd Straż

Nowa pompa dla belskiej jednostki

Wójt Władysław Piątkowski podpisał w dniu 6 października 2021 roku umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Województwo Mazowieckie reprezentował wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Dzięki wsparciu w wysokości 90 000 złotych zostanie zakupiona specjalistyczna pompa wysokiej wydajności wraz z przyczepką, która trafi na wyposażenie jednostki w Belsku Dużym.

– Pompa może służyć do usuwania skutków powodzi i podtopień oraz akcji ratowniczych takich jak odwadnianie terenów zalanych – podkreśla Wójt Władysław Piątkowski. Jej atutem jest wysoka wydajność, 4645 l/min. (278 m3/godz.), a dodatkowo jest przeznaczona do pompowania zarówno wody czystej jak i zanieczyszczonej.

– Chcielibyśmy podziękować panu Marszałkowi Adamowi Struzikowi i radnemu panu Leszkowi Przybytniakowi za pomoc przy pozyskaniu środków na ten zakup oraz Radzie Gminy Belsk Duży za dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 10 000zł, podkreśla Stanisław Kołacz, prezes belskiej OSP.

Tekst: E. Tomasiak/Urząd Gminy Belsk Duży
Foto: UMWM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *