Samorząd

Nowe informacje w sprawie CPK

Centralny Port Komunikacyjny wciąż prowadzi analizy i prace związane z planem budowy linii kolejowej nr 88 na odcinku Węzeł CPK – Grójec – Warka.

W ostatnich dniach do Urzędu Gminy Belsk Duży wpłynęło pismo od firmy IDOM, która przygotowuje rozszerzone Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) dla budowy linii kolejowej nr 88 na odcinku Węzeł CPK – Grójec – Warka. Firma wnioskuje o udzielenie informacji dotyczącej zagadnień z zakresu geologii i ochrony środowiska na obszarze miejscowości: Odrzywołek, Jarochy, Sadków Duchowny, Oczesały, Złota Góra i Wilczogóra. 

W swoim piśmie wykonawca nie przekazał żadnej mapy z planowanym przebiegiem inwestycji.

Podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem firmy IDOM, pracownik Urzędu Gminy Belsk Duży uzyskał jedynie szczątkową informację, iż wybrany do analiz obszar nie świadczy o zatwierdzeniu któregoś z proponowanych wcześniej wariantów. Na bardziej szczegółowe pytania ze strony  urzędu usłyszeliśmy odpowiedź, iż firma IDOM nie jest upoważniona do udzielania jakichkolwiek informacji w tym zakresie. 

Na dzień dzisiejszy Gmina Belsk Duży nie posiada żadnego oficjalnego komunikatu na temat przebiegu planowanej linii kolejowej dużych prędkości. Możemy się tylko domyślać lokalizacji. Zapewniam, że gdy tylko będziemy mieć więcej informacji, będziecie Państwo informowani na bieżąco.  

Przypominam również, że Rada Gminy Belsk Duży podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wyrażającej sprzeciw na lokalizację wszystkich planowanych wariantów przebiegu kolei dużych prędkości przez teren Gminy Belsk Duży. Uchwała wraz z uzasadnieniem została przesłana do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, Wojewodzie Mazowieckiemu, posłom i senatorom RP z terenu województwa mazowieckiego oraz spółce Centralny Port Komunikacyjny. Do dnia dzisiejszego, żadna ze stron do której skierowaliśmy uchwałę popierającą Państwa petycję, nie odpowiedziała. 

Wójt Gminy Belsk Duży 
Władysław Piątkowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *