Sport

Nowe siłownie plenerowe

W czerwcu tego roku Gmina Belsk Duży pozyskała 50 tysięcy złotych dotacji na realizację szeregu inwestycji w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. W ramach tego dofinansowania zostały zamontowane siłownie plenerowe.

Siłownie zamontowano w sołectwie Stara Wieś (w centrum wsi przy świetlicy wiejskiej), w Rożcach przy strażnicy OSP oraz w Łęczeszycach przy Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta i przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie.

Łączna wartość planowanych do realizacji zadań to 100 tys. zł (połowę wartości działań stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, połowa to wkład własny samorządu Gminy Belsk Duży).

Autor: Emilia Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *