Straż

Nowy sprzęt dla OSP Lewiczyn

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewiczynie po raz kolejny dzięki uzyskaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizowali zakupy nowoczesnego sprzętu dla MDP oraz środków ochrony indywidualnej, które wpłyną na zwiększenie możliwości operacyjnych jednostki oraz poprawę komfortu i bezpieczeństwa pracy ratowników.

Zwiększą także możliwości szkoleniowe Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP Lewiczyn.

Zakup sprzętu ratowniczego oraz ubrań specjalistycznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewiczynie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 15 000,00 zł. Pozostała kwota zrealizowanych zakupów to wkład własny jednostki.

Łączny koszt zadania pod nazwa: „Zakup nowego ubrania typu NOMEX, hełmów oraz armatury wodno- pianowej dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Lewiczynie” wyniósł 20 000 zł brutto. W związku z realizacją zadania zakupiono: Ubranie specjalne, hełmy strażackie, tarcze nalewowe oraz hydronetki.

OSP Lewiczyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *