Straż

Nowy sprzęt dla strażaków

29 października br. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Belsku Dużym odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu strażackiego. Do jednostek OSP z terenu gminy Belsk Duży trafił sprzęt ratujący życie o wartości 28 170,00 zł.

W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Belsk Duży a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Władysław Piątkowski, Sekretarz Gminy Pani Renata Ostatek, Kierownik USC Pani Janina Ciamarczan, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Roman Woźniak oraz druhowie z jednostek, które otrzymały sprzęt.

Dla jednostek OSP Belsk Duży, Lewiczyn, Rożce, Wólka Łęczeszycka zostały zakupiony przenośne system oświetleniowy LED szt. 2, latarki kątowe LED szt. 2, detektory prądu przemiennego szt. 2, narzędzie hydrauliczne do ciecia pedałów w zestawie z pompą szt. 1, przecinak do szyb klejonych szt. 1, latarki LED do hełmów szt. 4, zbijak do szyb hartowanych szt. 1.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości. Dysponent Funduszu – Minister Sprawiedliwości udzielił Gminie Belsk Duży dotacji celowej na realizacje zadań w kwocie 27 888,30 zł., co stanowi 99%, natomiast pozostały 1%, czyli 281,00 zł to dotacja Gminy Belsk Duży. Umowa między stronami podpisana w Ministerstwie Sprawiedliwości. Beneficjentem środków na terenie kraju były gminy i miasta na prawach powiatu.

– Dzięki realizacji przedsięwzięcia podniesiona zostanie jakość w doposażeniu gminnych straży pożarnych oraz zwiększona zdolność do działań ratowniczych – podkreślał pan Wójt Władysław Piątkowski podczas uroczystości.

Autor: Dh Marcin Błoński

Zadanie „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *