Samorząd

Pamięci żołnierzy Batalionów Chłopskich

W 80-rocznicę powstania Batalionów Chłopskich Gmina Belsk Duży uczciła chłopskich żołnierzy podziemia. Uroczystość przed pomnikiem Organizatorów Ruchu Ludowego i Spółdzielczego, rozpoczęto Mszą Świętą celebrowaną przez proboszcza ks. Jarosława Siuchtę w kościele Świętej Trójcy.

Obchody uświetniły wojskowa asysta honorowa żołnierzy Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej im. ppłk Jana Kowalewskiego, sztandary jednostek OSP z Belska Dużego, Lewiczyna, Woli Łęczeszyckiej i Wólki Łęczeszyckiej, harcerzy Szczepu Drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Na zaproszenie Wójta Władysława Piątkowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Bogusława Sikorskiego w uroczystości wzięli udział wiceprzewodniczący rady powiatu grójeckiego Adam Balcerowicz, kierownik biura poselskiego Posła na Sejm RP Mirosława Maliszewskiego pani Aleksandra Wielgos, radni, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, dyrektorzy i kierownicy Gminnych Jednostek Samorządowych, sołtysi i mieszkańcy.

Gościem specjalnym uroczystości był zaborowski historyk dr Remigiusz Matyjas, który w syntetyczny i ciekawy sposób przybliżył gościom, a w szczególności obecnym zuchom i harcerzom kim byli niedocenieni żołnierze chłopskiego wojska, rolnicy i społecznicy, czy jak wyglądała ich praca w konspiracji.

Dla uczczenia 80. rocznicy powstania Batalionów Chłopskich został odczytany przez komendanta Szczepu Drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego druha Tomasza Fliszkiewicza Apel Pamięci, po którym został odegrany sygnał “Hasło Wojska Polskiego”. Na zakończenie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową, a harcerze w imieniu społeczności Gminy Belsk Duży zapalili Znicz Pamięci.

Wójt Władysław Piątkowski podziękował wszystkim za obecność i godne upamiętnienie żołnierzy BCh, a w szczególności proboszczowi ks. Jarosławowi Siuchcie za wspólną modlitwę, dr Remigiuszowi Matyjasowi za interesujący wykład, płk. Andrzejowi Kozerze z Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej im. ppłk Jana Kowalewskiego i dh Tomaszowi Fliszkiewiczowi za ich pomoc i zaangażowanie oraz zuchom, harcerzom z belskiego szczepu, strażakom ochotnikom z Gminy Belsk Duży za obecność, a także pani Emilii Tomasiak z Urzędu Gminy za organizację uroczystości.

– Nasi przodkowie, mieszkańcy Gminy Belsk Duży tworzyli historię, której nie możemy się wstydzić i o której powinniśmy pamiętać, podkreślił na zakończenie Wójt Piątkowski.

Autor: E.Tomasiak/Urząd Gminy Belsk Duży

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *