Inne Samorząd

Pod ręką konserwatora

Rozpoczęły się prace związane z rekompozycją parku w Oczesałach. Są one wykonywane na podstawie operatów technicznych i niezbędnych zezwoleń. Projekt obejmuje usunięcie młodszego i starszego podszytu oraz drzew kolidujących ze starodrzewem.

Park podworski w Oczesałach jest wpisany do rejestru zabytków od 1985 roku, dlatego nic nie może być tam zmienione bez zgody konserwatora zabytków. Prowadzone na terenie dziewięciohektarowego parku prace w kolejnych latach mają przywrócić mu historyczny wygląd.

Prace wykonawcy są prowadzone pod nadzorem konserwatora i w zakresie ochrony miejsc lęgowych ptaków i w zakresie wycinki roślinności i drzew. – Mogę uspokoić, że prace w parku obejmują drzewa i krzewy, które same się nasiały w ostatnich latach. Do tej pory teren był mocno zarośnięty, chcemy, aby w kolejnych latach stał się wizytówką tej części naszej gminy. Nad pracami czuwa konserwator zabytków, dlatego mam nadzieję, że już niedługo park będzie wyglądał lepiej. Po wielu latach zarastania tego miejsca bez żadnych prac porządkowych, wreszcie park stanie się atrakcyjnym miejscem – komentuje Wójt Władysław Piątkowski.

Jest to początek procesu przywrócenia historycznego układu zieleni i alejek oraz stawów. Postęp prac rewitalizacyjnych będzie zależny od możliwości pozyskania środków finansowych spoza budżetu gminy.

Autor: E. Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *