Straż

Podsumowali 2018 rok

Trwają zebrania walne w jednostkach OSP z terenu gminy. W sobotę, 9 marca br. ubiegły rok podsumowali druhowie z Belska Dużego.

Obrady otworzył Prezes Jednostki – dh Stanisław Kołacz, który powitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Leszek Przybytniak, Przewodniczący Rady Gminy – Bogusław Sikorski oraz radni gminni, Sekretarz Urzędu – Renata Ostatek, Radny Powiatowy – Adam Balcerowicz, Sołtys Belska Dużego – Agnieszka Prokopczyk, proboszcz belskiej parafii – ks. Jarosław Siuchta, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP – dh Roman Woźniak, Komendant Gminny ZOSP RP – dh Marcin Błoński, członkowie honorowi OSP: Feliks Jakubiak, Andrzej Małachowski oraz Tadeusz Kowalski, członkowie wspierający, druhowie OSP i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Po przywitaniu nastąpiła minuta ciszy. W dzień walnego zebrania zmarł bowiem wieloletni kronikarz OSP Belsk Duży – dh Roman Piątkowski.

Młodzież nagrodzona
Podczas sobotniego spotkania Prezes – Stanisław Kołacz wraz z Naczelnikiem – Arkadiuszem Dygą uhonorowali członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Reprezentowała ona gminę oraz powiat na wojewódzkich zawodach CTiF, w których okazała się najszybsza w biegu sztafetowym. Statuetki otrzymali: Górzyński Damian, Łagoda Michał, Stańczyk Jakub, Napiórkowski Jakub, Kot Bartłomiej, Maciejczyk Jakub, Kępka Jakub, Sankowski Dominik, Sybilski Jan, Piotrowski Mateusz.

Podziękowanie za ponad 20 lat pracy
Rok 2018 upłynął w OSP Belsk Duży pod znakiem zmian. – Z Zarządu z przyczyn osobistych odeszło trzech członków – mówił w swoim sprawozdaniu Prezes Jednostki dh Stanisław Kołacz. W Zarządzie bowiem nie zasiadają już dh Tomasz Jasiński (były naczelnik jednostki, piastujący to stanowisko od 1996 roku), dh Bogusław Sikorski oraz dh Paweł Jasiński. Członkiem Zarządu nie jest już także dh Dariusz Kołacz, który pozostał Gospodarzem. W takim wypadku Skład Zarządu po zmianach prezentuje się następująco:
-> Prezes – Kołacz Stanisław
-> Wiceprezes, naczelnik – Dyga Arkadiusz
-> Zastępca naczelnika – Jakubiak Paweł
-> Wiceprezes, sekretarz – Ławnicki Michał
-> Skarbnik – Krawczak Stefan
-> Członek zarządu – Arciszewski Daniel
-> Członek zarządu – Grzyb Marek
-> Członek zarządu – Arciszewski Sławomir

Postawili na remonty
W roku ubiegłym w strażnicy zdecydowano się wyremontować dach nad salą numer 2, a także przeprowadzić remont tarasu i kuchni. Ponadto w swoim sprawozdaniu Prezes OSP – dh Stanisław Kołacz wspominał, że belska jednostka uświetniała wydarzenia gminne, takie jak: nadanie imion rondu i ulicy w stronę Małej Wsi oraz Gminne Obchody Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Celem doposażenie samochodu bojowego
Następnie swoje sprawozdanie zaprezentował Naczelnik. Dh Arkadiusz Dyga na początku przedstawił liczbę wyjazdów OSP Belsk Duży w 2018 roku. Jednostka z Belska Dużego wyjeżdżała aż 95 razy. Do największych zagrożeń, z którymi walczyli belscy strażacy był m.in. pozar sortowni owoców – grupy LaSad czy pożar budynków gospodarczych w Kazimierkach (gm. Warka). Dzięki pomocy Leszka Barańskiego (prezesa firmy Agrosimex, właściciela Pałacu Mała Wieś) OSP wzbogaciła się o sprzęt firmy Fiskars. – Za cel nadrzędny w roku 2019 stawiamy doposażenie samochodu bojowego MAN, niezbędny sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych – mówił Naczelnik. Strażakiem, który wyróżnił się największą liczbą wyjazdów został dh Dariusz Kołacz, który uczestniczył w 52 wyjazdach.

Swoje sprawozdania tego dnia przedstawili również Gospodarz – dh Dariusz Kołacz oraz Skarbnik – dh Stefan Krawczak.

Na koniec głos zabrali zaproszeni goście. – Dziękuję za możliwość uczestniczenia w dzisiejszym zebraniu walnym. Chciałem zadać jedno pytanie. Jak Wy to robicie, że jesteście tacy aktywni i tak działacie na niwie strażackiej? – spytał na wstępie Leszek Przybytniak. – Nie wszyscy tak potrafią czynnie działać jak OSP Belsk Duży. Gratuluję Wam również tak sprawnej młodzieży – kontynuował swoją wypowiedź Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. – Jesteście prężną, dużą jednostką. To co zrobiliście w tym roku to ogromne pieniądze, ale także duża praca społeczna – chwalił strażaków Prezes Oddziału Gminnego – dh Roman Woźniak.

Były to przedostatnie z zebrań walnych jednostek OSP w gminie Belsk Duży. Sezon zakończą druhowie z OSP Lewiczyn.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *