Samorząd

Podsumowanie 2020 roku w Gminie Belsk Duży

Rok 2020 był rokiem nietypowym i trudnym dla wielu z nas. Postawił przed nami nowe wyzwania i zadania z którymi jako samorządowcy musieliśmy się zmierzyć. Mimo to udało się pozyskać środki zewnętrze i w ramach posiadanych środków zakończyć nowe inwestycje oraz rozpocząć nowe projekty, które niebawem będą dumą mieszkańców naszej gminy – Gminy Belsk Duży.

Podpisane przeze mnie w ubiegłym roku umowy pozwoliły na modernizację dwóch dróg gminnych w miejscowościach Wola Łęczeszycka o wartości 169 000 zł i Lewiczyn – Zaborówek w kwocie 534 440zł, termomodernizację i gruntowny remont Publicznej Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Lewiczynie o wartości 999 052 zł, renowację stawów oraz rowu melioracyjnego na terenie zabytkowego podworskiego parku w Oczesałach o wartości 510 220 zł, budowę budynku socjalno-komunalnego w Starej Wsi o wartości 777 000 zł, budowę sieci wodociągowej w Belsku Dużym w kwocie 216 000 zł, przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie całej gminy o wartości 86 700 zł, rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Anielin i Jarochy o wartości 3 274 000 zł i rozpoczęcie II etapu rewitalizacji centrum Belska Dużego o wartości 1 200 000 zł, a w miejscowościach Anielin, Wola Łęczeszycka, Wólka Łęczeszycka, Boruty i Wola Starowiejska wsparliśmy projekty zgłoszone przez sołtysów.

Uczniów i nauczycieli z belskich szkół, którzy ten rok muszą przymusowo pracować w swoich domach, doposażyliśmy pozyskanym nowoczesnym sprzętem niezbędnym do zdalnej nauki o wartości prawie 300 000 zł, a dla medyków z belskiego SP ZOZ Belmed zakupiliśmy także ozonator oraz defibrylator o wartości 19 157 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne gminnych jednostek otrzymały sprzęt ratowniczy, ubrania specjalistyczne o wartości 82 688 zł, a zakupiony nowy wóz ze wyposażeniem o wartości 955 095 zł trafił do strażaków ochotników z Belska Dużego.

Nie udałoby się tego dokonać dzięki współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz wszystkich wspierających naszą Gminę instytucji.

Wójt Gminy Belsk Duży
Władysław Wojciech Piątkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *