Samorząd

Podsumowanie 2020 roku w Gminie Belsk Duży

Rok 2020 był rokiem nietypowym i trudnym dla wielu z nas. Postawił przed nami nowe wyzwania i zadania z którymi jako samorządowcy musieliśmy się zmierzyć. Mimo to udało się pozyskać środki zewnętrze i w ramach posiadanych środków zakończyć nowe inwestycje oraz rozpocząć nowe projekty, które niebawem będą dumą mieszkańców naszej gminy – Gminy Belsk Duży.

Podpisane przeze mnie w ubiegłym roku umowy pozwoliły na modernizację dwóch dróg gminnych w miejscowościach Wola Łęczeszycka o wartości 169 000 zł i Lewiczyn – Zaborówek w kwocie 534 440zł, termomodernizację i gruntowny remont Publicznej Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Lewiczynie o wartości 999 052 zł, renowację stawów oraz rowu melioracyjnego na terenie zabytkowego podworskiego parku w Oczesałach o wartości 510 220 zł, budowę budynku socjalno-komunalnego w Starej Wsi o wartości 777 000 zł, budowę sieci wodociągowej w Belsku Dużym w kwocie 216 000 zł, przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie całej gminy o wartości 86 700 zł, rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Anielin i Jarochy o wartości 3 274 000 zł i rozpoczęcie II etapu rewitalizacji centrum Belska Dużego o wartości 1 200 000 zł, a w miejscowościach Anielin, Wola Łęczeszycka, Wólka Łęczeszycka, Boruty i Wola Starowiejska wsparliśmy projekty zgłoszone przez sołtysów.

Uczniów i nauczycieli z belskich szkół, którzy ten rok muszą przymusowo pracować w swoich domach, doposażyliśmy pozyskanym nowoczesnym sprzętem niezbędnym do zdalnej nauki o wartości prawie 300 000 zł, a dla medyków z belskiego SP ZOZ Belmed zakupiliśmy także ozonator oraz defibrylator o wartości 19 157 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne gminnych jednostek otrzymały sprzęt ratowniczy, ubrania specjalistyczne o wartości 82 688 zł, a zakupiony nowy wóz ze wyposażeniem o wartości 955 095 zł trafił do strażaków ochotników z Belska Dużego.

Nie udałoby się tego dokonać dzięki współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz wszystkich wspierających naszą Gminę instytucji.

Wójt Gminy Belsk Duży
Władysław Wojciech Piątkowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *