Samorząd

Podsumowanie inwestycji w 2019 roku

Powoli dobiega końca 2019 rok. W gminie Belsk Duży było wiele ciekawych inwestycji, a ich łączny koszt wyniósł ponad 3,6 miliona złotych.

OSP Wola Łęczeszycka

Modernizacja strażnicy OSP w Woli Łęczeszyckiej. Ocieplenie budynku strażnicy OSP w 40% sfinansował samorząd województwa mazowieckiego w ramach Programu MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP 2019 – dotacja 12 400zł. Całość prac wyniosła 31,500zł, w tym udział własny strażaków ochotników wynosi 5 tys. zł, resztę sfinansowano z budżetu gminnego.

OSP Wilczogóra

Strażacy ochotnicy z Wilczogóry pieniądze z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 przeznaczyli na zakup i montaż wyposażenia kuchni w Strażnicy OSP Wilczogóra w wysokości 20 000 zł. Tutaj belski samorząd wsparł inwestycję w 50%, dotacja z UM wyniosła 10 000zł.

Nowe siłownie plenerowe w Lewiczynie, Łęczeszycach, Rożcach, Starej Wsi i Zaborowie
Gmina Belsk Duży pozyskała 50 tys. dotacji na realizację szeregu inwestycji w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

W ramach tego dofinansowania siłownie plenerowe zostały zamontowane w sołectwie Stara Wieś, w centrum wsi przy świetlicy wiejskiej, w Rożcach przy strażnicy OSP oraz w Łęczeszycach przy Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta i przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie. Łączna wartość zadań to 80 tys. zł.

W ramach dotacji z LGD PROW 2014-2020 w Lewiczynie powstała siłownia plenerowa i zorganizowano Piknik Ekologiczny, dotacja wyniosła 25 000zł.

Ulica Parkowa w Belsku Dużym
Zmodernizowano nową nawierzchnią na długości 147,5 mb, tutaj prace obejmowały montaż krawężników, położenie nawierzchni asfaltowej i montaż oznakowania. Koszt tej inwestycji wyniósł 156 433zł.

Budowa łącznika w Belsku Dużym
W roku 2019 powstał łącznik drogi powiatowej 1610W (ul. Jana Kozietulskiego) z drogą wojewódzką 728 o długości 90mb. Koszt jego wykonania z podbudową, dwoma warstwami asfaltowymi o grubości 55cm, chodnikiem, organizacją ruchu i oznakowaniem oraz robotami dodatkowymi wyniósł 607 000zł. Dotacja 204 000zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Modernizacja drogi gminnej w Łęczeszycach
W Łęczeszycach zakończono drugi etap prac modernizacyjnych. Nową nawierzchnie otrzymała droga gminna 160 177W o długości 470mb.

Nowy asfalt w Lewiczynie
Na długości 700m można jeździć drogą gminną 160 127W, gdzie wykonano profilowanie drogi, budowę podbudowy i nawierzchni asfaltowej. Tej inwestycji przyznano dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 145 000zł. Koszt jej modernizacji wyniósł 339 590 zł.

OSP Lewiczyn – remont strażnicy
Dotację ze środków belskiego samorządu lewiczyńscy strażacy przeznaczyli na ocieplenie budynku OSP Lewiczyn, a ich koszt wyniósł 100 000zł. Dofinansowanie ze środków samorządu gminy wyniosło 50 000zł.Remont części socjalno – bytowej Strażnicy OSP w Lewiczynie, w skład którego weszły m.in. ocieplenie sufitu i poddasza, przebudowa ściany murowanej wraz z przejściami, zabudowa ścian działowych, demontaż desek podłogowych i paneli ściennych oraz położenie płytek na posadzce, to koszt prawie 105 tys. złotych.
Remont dachu obejmujący demontaż blachy i pokrycia dachowego na całej powierzchni strażnicy, wykonanie wieńca betonowego, więźby dachowej i pokrycia dachu wyniósł 142 356 zł. Dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu “Mazowieckie Strażnice OSP-2018” wyniosła 23 742 zł, resztę inwestycji pokrył budżet gminy.

Budowa zbiornika przy Stacji Uzdatniania Wody w Łęczeszycach
Zakończyły się prace przy budowie zbiornika przy Stacji Uzdatniania Wody w Łęczeszycach. Zakres prac obejmował m.in. demontaż pięciu stalowych zbiorników po 50mᶟ i budowę dużego żelbetowego zbiornika o pojemności czynnej 1000mᶟ oraz przebudowę sieci między studniami a budynkiem stacji uzdatniania wody, a ich koszt wyniósł ponad 1 265 000 zł.

Przebudowa sieci wodociągowej w Starej Wsi
W Starej Wsi przebudowano sieć wodociągową i przyłącza na kwotę 192 000zł. Wymieniono główną rurę wodociągową w centrum wsi oraz przylegające do niej przyłącza.

Wólka Łęczeszycka wymiana przyłączy
W Wólce Łęczeszyckiej wymieniono hydranty w centrum wsi i 64 przyłączy. Koszt tej inwestycji wyniósł 393 000zł.

Budowa boiska w Zaborowie
Budowa boiska trawiastego wraz z rozbiegiem i zeskocznią do skoku w dal w Zaborowie przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Ziemi Grójeckiej o wymiarach 64 x 31 m, w tym pole gry 58mx 27m z piłkochwytami o wysokości 4m i 6m (za bramkami) oraz dwoma boksami dla drużyn z 12 miejscami siedzącymi dla każdej. W ramach budowy przy jednym z dłuższych boków boiska powstał również rozbieg z nawierzchni poliuretanowej wraz z zeskocznią do skoku w dal oraz trybuny dla 50 osób. Na Boisko posiada odwodnienie, drenaż oraz automatyczne nawodnienie.
Władze gminy na realizację zadania otrzymały dotację z budżetu województwa mazowieckiego „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019 w kwocie ponad 95 250 zł. Całość inwestycji wyniosła 288 198zł.

Autor: Emilia Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *