Samorząd

Porządkują park w Oczesałach

Zakończył się pierwszy etap prac związanych z rekompozycją parku w Oczesałach. Wykonywane były one na podstawie operatów technicznych i niezbędnych zezwoleń.

Komisja, w składzie której znaleźli się m.in. radni Ewa Łubińska (przewodnicząca komisji edukacji) i Grzegorz Janota (przewodniczący komisji rolnictwa) oraz pracownicy Urzędu Gminy: Sławomir Musiałowski, Władysława Czarnecka i Arkadiusz Sołtysiak oceniała zakres wykonanych prac.

Park podworski w Oczesałach jest wpisany do rejestru zabytków od 1985 roku. Prowadzone na terenie dziewięciohektarowego parku prace w kolejnych latach mają przywrócić mu historyczny wygląd.

Prace wykonawcy są przeprowadzone pod nadzorem konserwatora i w zakresie ochrony miejsc lęgowych ptaków, a także w zakresie wycinki roślinności i drzew. Wykonawca firma DrewnoRad usunął młodszy i starszy podszyt oraz drzewa kolidujące ze starodrzewem i zabezpieczył drzewa przed bobrami.

Jest to początek procesu przywrócenia historycznego układu zieleni i alejek oraz stawów. Kolejnym etapem będzie renowacja stawów parkowych i cieków wodnych.

– Postęp prac rewitalizacyjnych będzie zależny od możliwości pozyskania środków finansowych spoza budżetu gminy – podkreśla Wójt Władysław Piątkowski. Najbliższe lata odpowiedzą, czy uda się odtworzyć historyczny wygląd parku i stworzyć miejsce atrakcyjne dla mieszkańców i turystów.

Autor i zdjęcia: E. Tomasiak/Urząd Gminy Belsk Duży

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *