Edukacja Ludzie

Pożegnanie Śp. Jana Krajewskiego

Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Lewiczynie: Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy, rodzice i uczniowie z głębokim żalem i smutkiem żegnają śp. Jana Krajewskiego – wieloletniego dyrektora placówki.

Śp. Jan Krajewski odegrał nieocenioną rolę w rozwoju oświaty i funkcjonowaniu szkoły w Lewiczynie, której był wieloletnim kierownikiem, a następnie dyrektorem. Stanowisko to pełnił w niełatwych dla polskiej oświaty czasach, bo w latach 1968 – 1985. Jednocześnie jako nauczyciel matematyki przybliżał uczniom zawiłości tego trudnego, aczkolwiek bardzo przydatnego przedmiotu. Siedemnaście lat sprawowania funkcji kierowniczej zakończył, przechodząc na zasłużoną emeryturę. W dalszym ciągu uczestniczył jednak w życiu społeczności szkolnej i miejscowej, bo aż do roku 2002 mieszkał z żoną w domu nauczyciela w Lewiczynie.

Otaczając opieką wychowawczą wiele pokoleń dzieci i młodzieży, kształtując ich postawy, zaszczepiał umiłowanie małej ojczyzny, szacunek do drugiego człowieka i jego pracy, poszanowanie podstawowych wartości, którymi młody człowiek powinien kierować się w życiu.

Jako dyrektor szkoły, a jednocześnie mieszkaniec Lewiczyna dbał o dobro społeczne i rozwój życia zawodowego swoich współpracowników. Z wielkim zaangażowaniem realizował lokalne przedsięwzięcia, jak chociażby modernizacja i rozbudowa szkoły, czy budowa domu nauczyciela. Stwarzał w ten sposób młodym ludziom szansę rozwoju zawodowego i realizowania się w zawodzie nauczyciela, który sam tak ukochał.

Już jako emerytowany nauczyciel mieszkający w Grójcu chętnie korzystał z naszych zaproszeń na różnego rodzaju uroczystości szkolne. Podczas kolejnych wizyt wykazywał żywe zainteresowanie życiem szkoły, z sentymentem wspominał czas tutaj spędzony, dzielił się swoim doświadczeniem. Natomiast my, starsi i młodsi, z uwagą słuchaliśmy jego wypowiedzi, które niejednokrotnie przypominały żywą lekcję historii, dotyczącą szkoły i najbliższej okolicy.

Przychodzi jednak taki czas, kiedy trzeba się pożegnać, ale to nie znaczy zapomnieć. Nasza noblistka, Wisława Szymborska, napisała: “Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.”

My, Panie Janie, będziemy zawsze o Panu pamiętać i wspominać z szacunkiem. Jest Pan nieodłączną cząstką historii naszej szkoły i Lewiczyna.

Spoczywaj w pokoju!

Cała społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie składa szczere wyrazy współczucia najbliższej rodzinie zmarłego.

Autor: PSP im. UNICEF w Lewiczynie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *