Samorząd

Przed nami IX Sesja Rady Gminy

Już w najbliższy piątek, 9 sierpnia 2019 roku o godz. 10°° w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Belsk Duży odbędzie się IX Sesja Rady Gminy kadencji 2018-2023.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Wystąpienie Radnych Powiatu Grójeckiego.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w wieloletniej prognozie finansowej
b) zmian w budżecie na 2019 rok
b) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Belsk Duży w 2019r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
c) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na organizację dożynek powiatowych
d) przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Belsku Dużym;
e) zlecenie kontroli Komisji Rewizyjnej
f) zmiany uchwały nr XXIII/127/2016 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy Belsk Duży zaliczanym do sektora finansów publicznych, zmiany nazwy i statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Belsku Dużym
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *