Samorząd

Przed nami X Sesja Rady Gminy!

Na 18 września 2019 roku zaplanowano X Sesję Rady Gminy Belsk Duży kadencji 2018-2023. Odbędzie się ona o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Belsk Duży.

Poniżej proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Wystąpienie Radnych Powiatu Grójeckiego.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2019 rok
b) sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wyłonienie zastępcy kierownika SPZOZ Belmed w Belsku Dużym
c) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy na lata 2019-2023
d) zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
e) dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
f) określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *