Samorząd

Przed nami XII Sesja Rady Gminy!

Na środę, 30 października 2019 roku zaplanowano XII Sesję Rady Gminy Belsk Duży kadencji 2018-2023. Rozpocznie się ona o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Belsk Duży.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Wystąpienie Radnych Powiatu Grójeckiego.
4. Zatwierdzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Belsk Duży
a) rozstrzygnięcie uwag wniesionych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
b) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Belsk Duży.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w wieloletniej prognozie finansowej
b) zmian w budżecie
c) likwidacji Publicznego Gimnazjum
d) stawek w podatku od nieruchomości na rok 2020
e) stawek w podatku od środków transportowych na rok 2020
f) określenia wysokości opłaty targowej
g) rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części nieruchomości o pow. 19,25 m2, położonej w obrębie PGR Belsk Duży gmina Belsk Duży
i) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej o pow. 0,0279ha położonej w obrębie PGR Belsk Duży gmina Belsk Duży,
j) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *