Samorząd

Remont drogi gminnej w Jarochach

Zakończyło się zadanie pn. “Remont drogi gminnej nr 160117W w miejscowości Jarochy”.

Wykonawca robót budowlanych była firma ZYKO-DRÓG Sp. z o.o. z Radomia. Koszt całosci zadania to 762 756,53 złotych.

Koszty kwalifikowane do dofinansowania: 743 735,32 złotych – dotacja 60 % kosztów kwalifikowanych z Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 446 241,19 złotych.

Roboty wykonano od kwietnia 2024 roku do maja 2024 roku.

Odbiór końcowy odbył sie 27 maja 2024 roku przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Belsk Duży – Władysława Piątkowskiego w składzie: pracownicy Urzedu Gminy – Sławomir Musiałowski, Marcin Borkowski, Krzysztof Kowalski, Inspektor nadzoru – Łukasz Widalski, Wykonawca: Maksym Kobylarczyk – wiceprezes ZYKO-DRÓG Sp. z o.o.

Zakres zadania: 
– Remont nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi gminnej o dł. 1007,40 mb w zakresie:
1)    Roboty pomiarowe,
2)    Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
3)    Regulacja wysokościowa i przestawienie kolidującej infrastruktury – regulacja pionowa studzienek 
4)    Roboty ziemne- podbudowa z kruszywa kwarcytowego warstwa dolna – gr. 10 cm, warstwa górna – gr. 15 cm
5)    Nawierzchnia jezdni z mieszanek bitumiczno-asfaltowych gr. 4 cm.
6)    Pobocza – profilowanie i utwardzenie kruszywem gr. 15 cm.

Sławomir Musiałowski/Urząd Gminy w Belsku Dużym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *