Edukacja

Rok dla Niepodległej

Lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019  mają szczególne znaczenie w wychowaniu młodego pokolenia i kształtowaniu postaw patriotycznych ze względu na świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez nasza ojczyznę  niepodległości. Chcąc podkreślić wagę tego wydarzenia w PSP im. UNICEF w Lewiczynie opracowano i wdrażano plan działań, umożliwiający realizację tego przedsięwzięcia.

SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW
Rozpoczęliśmy wycieczką do Matecznika zespołu Mazowsze w Otrębusach. Od ogółu   do szczegółu – tak można określić wirtualną podróż po Polsce zaprezentowaną na koncercie przez zespół Mazowsze. Podziwiając uroki tradycji ludowych poszczególnych  regionów Polski, uświadomiliśmy sobie uroki „naszego” Mazowsza. Jednakże te piękne łowickie i opoczyńskie stroje, sprzęty gospodarskie i domowe używane na wsi dawniej nie są dla naszych uczniów czymś nieznanym, gdyż od wielu lat z zaangażowaniem ich szukamy i gromadzimy w sali regionalnej istniejącej w szkole.

Piękną i wzruszającą lekcję historii przeżyliśmy dzięki panu Bogdanowi Puncewiczowi, mieszkańcowi Lewiczyna, który opowiedział o losach swojej rodziny, zesłanej w czasach stalinowskich w głąb Rosji za niesubordynację  wobec państwa radzieckiego.

22 kwietnia cała społeczność szkoły uczestniczyła w sadzeniu dębów, które mają upamiętniać stulecie odzyskania niepodległości. Na terenie szkolnym posadzono trzy takie drzewa.

 W ramach działalności artystycznej szkoły odbyły się dwa konkursy – plastyczny pod hasłem „Jestem dumny z naszych barw” i muzyczny „Konkurs piosenki patriotycznej”. Mali artyści zaprezentowali swoje zdolności i umiejętności, a najlepsi otrzymali nagrody                          i wyróżnienia. Zorganizowana została również wystawa dawnej fotografii pod hasłem                     „Dla Niepodległej” przedstawiająca mieszkańców naszych okolic w przeszłości – niekiedy naprawdę „dawnej”.

W tym roku obchodziliśmy również 20. rocznicę nadania szkole sztandaru i imienia UNICEF. Program artystyczny, chociaż „zabrał” nas podróż po świecie, w wyjątkowy sposób podkreślił odrębność naszego kraju, a polonez i krakowiak w wykonaniu najstarszych i najmłodszych uczniów oraz niezwykła prezentacja narodowej flagi zachwyciły wszystkich.

Ważnym wydarzeniem była również wycieczka do Żelazowej Woli związana z wielkim Polakiem – Fryderykiem Chopinem oraz Niepokalanowa – miejsca działalności Świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

Ślubowanie klasy I to uroczystość, która odbywa się każdego roku. Jednak w roku jubileuszowym była wydarzeniem szczególnym, który nowo pasowani uczniowie zapamiętają na długo, chociażby ze względu na patriotyczne prezenty, które otrzymali za pośrednictwem kuratorium oświaty z Instytutu Pamięci Narodowej w ramach akcji „Mój pierwszy zeszyt”.

Jednym z najważniejszych wydarzeń zaplanowanych na 100. rocznicę odzyskania niepodległości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy tzw. Ścianie Pamięci znajdującej się przy kościele w Lewiczynie. Było to zadanie wieloetapowe, gdyż wymagało zgromadzenia środków i zaangażowania całej społeczności szkolnej.

Uczniowie przy pomocy nauczycieli i rodziców najpierw wykonali, a potem rozprowadzili w formie kiermaszu i aukcji swoje piękne „Pamiątki patriotyczne”. Za zgromadzone środki zakupiono  kamienny obelisk z tablicą, na której widnieje cytat zaczerpnięty ze słów Jana Pawła II. Mamy nadzieję, że następne pokolenia czytające ten napis, zawsze będą pamiętały o tych, którzy za ojczyznę oddali swoje życie.

Każdy z etapów edukacyjnych realizował działania wychowawcze związane z „Rokiem dla Niepodległej”. Klasy I – III zrealizowały program „Lewiczyn – moja mała ojczyzna” w formie wycieczki po najbliższej okolicy. Dzieci z zainteresowaniem obejrzały i wysłuchały opowieści o najciekawszych miejscach w Lewiczynie, w którym czas i historia odcisnęły swoje piętno. Odtąd każde miejsce w naszej pięknej miejscowości będzie im się kojarzyło z jakimś ważnym wydarzeniem historycznym, z jakąś wyjątkową postacią, która zostawiła tutaj ślady swoich stóp.

Przez cały rok realizowaliśmy również program czytelniczy pod hasłem „Rodzice czytają dzieciom utwory patriotyczne”.

19 listopada miał miejsce finał gminnego konkursu historycznego o tematyce związanej z odzyskaniem niepodległości. Jesteśmy dumni z naszego ucznia Szymona Witczaka z klasy VII, który zajął w nim I miejsce!

PRZEDSZKOLE  MAŁYCH  PATRIOTÓW
W „Przedszkolu małych patriotów” rozpoczęliśmy działania mające na celu krzewienie postaw patriotycznych wśród dzieci. Omawialiśmy symbole narodowe, śpiewaliśmy hymn Polski pamiętając o zachowaniu właściwej postawy. Wyruszyliśmy w wirtualną podróż po Polsce poznając jej historię, przyrodę i najpiękniejsze miejsca, regionalne stroje oraz tańce ludowe. Urządziliśmy kąciki tematyczne.

Zorganizowaliśmy uroczystość „Pasowania na przedszkolaka”, która miała szczególny charakter. Program artystyczny oraz dekoracja zostały przygotowane w duchu patriotyzmu, aby zaakcentować zbliżającą się 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzieci, ubrane w tradycyjne stroje ludowe radośnie śpiewały piosenki oraz recytowały wiersze o swoim kraju i przedszkolu. Na koniec z wielką przyjemnością zatańczyły „Krakowiaka”.

Wiele emocji przyniósł nam konkurs recytatorski „Kto ty jesteś?”. Odważne przedszkolaki dumnie recytowały wiersze o charakterze patriotycznym, mające na celu umacnianie przynależności narodowej i regionalnej, a jury miało trudne zadanie, aby wyłonić zwycięzców. Ponadto w ramach „Roku dla Niepodległej” urządziliśmy „Dzień z pieśnią patriotyczną”, podczas którego młodsze i starsze przedszkolaki słuchały utworów polskich kompozytorów i wzruszających pieśni żołnierskich.

Systematycznie czytaliśmy legendy, dzięki którym rozbudzaliśmy w dzieciach ciekawość  na temat historii narodu polskiego. Wyjaśniliśmy, co oznacza bycie patriotą. Wspólnie przygotowaliśmy gazetkę pt.: „Pamiętamy” podsumowującą ten ważny temat oraz „Kodeks małego patrioty”.

Podsumowaniem tegorocznych wydarzeń była akademia przygotowana przez uczniów klas starszych, podczas której wysłuchaliśmy patriotycznych utworów poetyckich i wokalnych.

Całości przedsięwzięć dopełniło odśpiewanie wraz z całą Polską czterech zwrotek naszego hymnu narodowego „Mazurka Dąbrowskiego” przez przedszkolaków, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły 9 listopada punktualnie  o godzinie 11. 11.

 Ten podniosły projekt został zrealizowany dzięki współpracy zespołów nauczycieli:

  • przedszkola – p. Antonina Gawlik, p. Karolina Jaworska, p. Bogumiła Zając;
  • klas I – III – p. Iwona Perzyna, p. Paulina Kucharska, p. Krystyna Sochaczewska, p. Angelika Janus;
  • klas IV – VIII – Daniel Wawryniuk, p. Zofia Kiełbowska, p. Cezary Kowalski, p. Iwona Piotrowska, p. Tomasz Wesołowski, ks. Piotr Hejna

pod kierunkiem p. Dyrektor Mirosławy Bojaczuk.

Autorzy: Iwona Perzyna, Karolina Jaworska / PSP Lewiczyn

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *