Samorząd

Ruszył II etap rewitalizacji centrum Belska

Rozpoczęły się prace przy rewitalizacji terenów centrum Belska Dużego przed budynkiem Urzędu Gminy.

Wójt Władysław Piątkowski w listopadzie 2020r. podpisał umowę z wykonawcą. Jest nim skaryszewska firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BRUK – BUD, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym.

Zakres umowy obejmuje przeprowadzenie prac budowlanych w zakresie rozbiórek nawierzchni, wykonania nawierzchni, wykonania oświetlenia ulicznego, montażu elementów małej architektury.

– W grudniu tego roku zaplanowaliśmy roboty ziemne, czyli niwelację terenu poprzez wywóz ziemi i uzupełnienie nową oraz wyznaczenie wstępnego zarysu całości inwestycji, podkreśla Wójt Władysław Piątkowski.

W przyszłym roku mieszkańcy Gminy Belsk Duży będą mogli cieszyć się nowymi bezpiecznymi oświetlonymi chodnikami, które ułatwią dotarcie do budynku Urzędu Gminy, gdzie mieszczą się także biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, Gminnej Biblioteki Publicznej czy placówka Poczty Polskiej. Na zaprojektowanym terenie pojawią się także pergole i ławeczki.

Inwestycja ta jest objęta Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *