Samorząd

Spot z belskiej podstawówki z nagrodami

Uczniowie PSP im. Jana Pawła II w Belsku Dużym – Zuzia Szymańska, Piotr Łumiński oraz Julian Mańko odebrali nagrody za spot profilaktyczny w konkursie organizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Belsku Dużym.

Konkurs nosił nazwę: “Bliżej siebie, dalej od uzależnień – jak pozytywnie spędzać wspólny czas”. Młodym artystom nagrody wręczali: Wójt Gminy Belsk Duży – Władysław Piątkowski oraz Kierownik GOPS-u – Urszula Kopycka.

Zwycięski spot: “PSP JPII dobrą radę Tobie da!” poniżej:

https://www.facebook.com/belskduzy24/videos/559160458325766/?xts[0]=68.ARDTdFwPXWfiMTND_P7B3Txm7q_6c_DKFAxFTkoK1Cbe1SDPk6hO-kd5a5kxiv0VPDAGFoOE1dCgL01_YzfsObhFqDSj0bNnfZk9tUs8yEQ4vTHeRaJOMmgk_YRBSxo5Amh08Iu0wUXCTNyMaSyHUSYh2c49D-jEARtI1SqEoLarjFgmagH2Yf5qIIxsNqQglpBFsaVsipkVIZN5BsuYANjjlKk5CT3UL3uTVEvMoP5vb_KcE8zL5zSMlqxpIfhTpHI2L68Uz8WZlOrrrh7IGksmCyAeAu4KKJV7LOgeXvC4pdhPhZw24u5qM9NWHMF1aaAg85B21VU0FCmuo-5lUr_IyYcoLMD58WqexQ&tn=-R

FOT. EMILIA TOMASIAK/UG BELSK DUŻY

Konkurs organizowany był w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021, oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *