Kultura Ludzie

Święto bohatera spod Somosierry

W dniu 4 lutego 2018 roku odbyła się organizowana przez Samorząd Gminy Belsk Duży uroczystość 197. rocznicy śmierci płk. Jana Kozietulskiego.

Tegoroczne obchody rozpoczęła uroczysta msza święta celebrowana przez ks. proboszcza Jarosława Siuchtę w Kościele Świętej Trójcy w Belsku Dużym. Mszę z udziałem wójta, radnych Gminy Belsk Duży, wojska, dyrektorów szkół i jednostek gminnych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli jednostek OSP, mieszkańców oraz pocztów sztandarowych zakończyło uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą płk. Jana Kozietulskiego.

Kwiaty w imieniu samorządu złożyli Wójt Władysław Piątkowski, Bogusław Sikorski przewodniczący Rady Gminy oraz Renata Ostatek Sekretarz Gminy. Wspólne kwiaty złożyli także przedstawiciele 1 Batalionu Zmechanizowanego Szwoleżerów Mazowieckich 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz Szwadronu Honorowego 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich noszący imię płk. Jana Kozietulskiego.

Zebrani mieli możliwość wysłuchać programu poetycko – muzycznego w wykonaniu młodzieży z Publicznego Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym o najsłynniejszym z polskich szwoleżerów.

Jan Kozietulski pułkownik wojsk polskich, żołnierz epoki Księstwa Warszawskiego, Baron Cesarstwa Francuskiego, uczestnik kampanii napoleońskich, bohater spod Lipska, Samosierry, Wagram, Horodyni zmarł w wieku 43 lat, jego pogrzeb odbył się w Warszawie, a zgodnie z jego wolą został pochowany w krypcie belskiego kościoła.

Na zakończenie głos zabrał Wójt Władysław Piątkowski dziękując za zaangażowanie i obecność przedstawicielom jednostki wojskowej, kawalerii ochotniczej i grupom rekonstrukcyjnym, a społeczności belskiego gimnazjum za przygotowanie wspaniałego występu. Podkreślił, że jest to uroczystość, która rozpoczyna obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Obchody objęła patronatem honorowym Rada Gminy Belsk Duży, by w sposób godny i uroczysty świętować ten wyjątkowy jubileusz.

Na obchodach nie zabrakło rekonstruktorów z Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Warka” z pokazem umundurowania i broni. Na uczestników uroczystości czekał także wojskowy poczęstunek – gorąca grochówka. Dodatkową atrakcję zaplanował zarząd Pałacu w Małej Wsi zapraszając wszystkich zainteresowanych na żywą lekcję historii. Tu zaplanowano bezpłatne zwiedzanie wnętrz pałacowych z przewodnikiem w towarzystwie szwoleżerów z kawalerii ochotniczej.

Zdjęcia i tekst: E. Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży

Wójt Gminy Belsk Duży chciałby podziękować za pomoc, wsparcie i zaangażowanie:

-ks. proboszczowi Jarosławowi Siuchcie za uroczyste odprawienie mszy świętej
-młodzieży oraz nauczycielom Publicznego Gimnazjum im. ks. Zdzisława Peszkowskiego, a w szczególności twórcom scenariusza Annie Kocewiak, Grażynie Mech i Tomaszowi Fliszkiewiczowi
-Pałacowi w Małej Wsi za bezpłatne zwiedzanie wnętrz pałacowych
-Grupie Rekonstrukcji Historycznej „Warka” (pokaz broni i strojów z epoki powstania listopadowego)
-Grupie Rekonstrukcji Historycznej „SWKS” Warka (wojskowy poczęstunek)
-dyrekcji i pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku (uporządkowanie terenu i przygotowanie namiotu)
-Telewizji TVM Mazowsze za relację filmową z uroczystości

oraz wszystkim, którzy swoją obecnością uczcili to święto.
Z wyrazami szacunku Władysław Piątkowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *