Edukacja

Symboliczne przekazanie sprzętu w belskiej szkole

W dniu 16 września odbyło symboliczne przekazanie sprzętu komputerowego pozyskanego przez Naszą Gminę w ramach programu “Zdalna szkoła+” w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Belsku Dużym niezbędnego do zdalnej nauki.

Przekazania dokonali Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska oraz Wójt Władysław Piątkowski. Gośćmi dyrektor belskiej szkoły Teresy Bogdańskiej oraz szkolnej społeczności byli także przewodniczący Rady Gminy Bogusław Sikorski, przewodnicząca komisji oświaty Ewa Łubińska, sekretarz gminy Renata Ostatek, dyrektor GZOPO Maria Walewska- Żółcik, proboszcz ks. Jarosław Siuchta oraz przedstawiciel Rady Rodziców Karol Maciak.

Gmina Belsk Duży pozyskała z Ministerstwa Cyfryzacji środki dla wszystkich szkół gminnych na zakup laptopów i tabletów, które będą wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów z belskich placówek oświatowych.

Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak


Projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła+” – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *