Samorząd

VIII Sesja Rady Gminy [ZAPROSZENIE]

Przed nami VIII Sesja Rady Gminy kadencji 2018-2023, która odbędzie się w poniedziałek, 17 czerwca 2019 roku o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Wystąpienie Radnych Powiatu Grójeckiego.
4. Debata nad Raportem o stanie Gminy
5. Podjęcie uchwały o udzieleniu wotum zaufania dla Wójta Gminy Belsk Duży
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
a) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 r.;
b) informacji o stanie mienia komunalnego;
c) sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej i SPZOZ BELMED za 2018r.;
d) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu;
e) stanowiska Komisji Rewizyjnej;
f) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o stanowisku Komisji Rewizyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdań z finansowych Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2018;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok;
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ BELMED za 2018 r.;
d) udzielenie absolutorium Wójtowi z wykonania budżetu za 2018 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w WPF
b) zmian w budżecie na 2018 rok
c) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działek nr 134/22 i 134/24 o łącznej powierzchni 501 m2 w Belsku Dużym
d) wyrażenie zgody na odpłatne nabycie działki nr 203/2 o powierzchni 400 m2 z przeznaczeniem na cel publiczny pod poszerzenie drogi
9. Sprawozdanie Wójta z działalności od ostatniej sesji.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *