Sadownictwo Samorząd

Wniosek o oszacowanie szkód w związku z przymrozkami

W terminie od 29 maja do dnia 5 czerwca 2023 roku poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych przymrozkiem.

W związku z przymrozkami wiosennymi, które wystąpiły na terenie Gminy Belsk Duży poszkodowani producenci od 29 maja 2023 roku mogą składać wnioski o oszacowanie szkód. Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej Urzędu. 

Wypełnione i czytelnie podpisane (imieniem i nazwiskiem) wnioski można składać do 5 czerwca 2023 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach: 8:00 – 13:00.

Prosimy o zachowanie terminowości. 

Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich.

Uwaga! Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2023.

Załącznik_wniosek_o_oszacowanie_szkod.docx (28 KB)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *