Sadownictwo Samorząd

Wnioski o oszacowanie szkód w związku z gradem

W terminie do dnia 20 lipca 2021 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych gradem.

Wzór wniosku dostępny jest poniżej oraz w siedzibie urzędu. Wypełnione wnioski należy wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2021. We wniosku należy wpisać WSZYSTKIE działki (tabela) zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie za 2021 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie).

Wzór wniosku
(plik .docx do pobrania)

Źródło: Urząd Gminy Belsk Duży

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *