Samorząd

Wymiana doświadczeń

Sołtysi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy Belsk Duży odwiedzili gminę Józefów (powiat biłgorajski). Dzięki przychylności Wójta Gminy Belsk Duży – Władysława Piątkowskiego delegacja z gminy Belsk Duży udała się na wyjazd studyjny w piątek, 24 listopada 2023 roku.

Cykl spotkań w Józefowie przedstawiciele belskiej gminy rozpoczęli od spotkania z Burmistrzem Gminy i Miasta – Romanem Dziurą. Włodarz opowiedział zebranym, dlaczego ich tereny są takie wyjątkowe. Mówił również o spółdzielniach socjalnych, których jest wielkim zwolennikiem.

Tego dnia odwiedzono między innymi Spółdzielnię Socjalną Piccoland Sala Zabaw w Józefowie. Prezes Elżbieta Jakubczak oprowadziła grupę oraz przekazała informacje o funkcjonowaniu spółdzielni.

Grupa sołtysów była również w Domu Dziennego Pobytu Senior Wigor prowadzonym przez Spółdzielnię Socjalną “Józefowski Ośrodek Usług Senioralnych”. Tam przeprowadzono rozmowę z Panią Stanisławą Lalą – opiekunem oraz Martą Margol. Uczestnicy zapoznali się z ofertą uczęszczających do Klubu Seniora.

Wizyta zakończyła się w Gastronomicznej Spółdzielni Socjalnej Roztoczanka obiadem, a także rozmową z Zarządem tejże Spółdzielni – prezes Małgorzatą Rój i wiceprezes – Edytą Pilip.

Opiekunem grupy z gminy Belsk Duży był Prezes Centrum Turystyki Roztocze Spółdzielnia Socjalna – Jan Borowicz. Po Józefowie oprowadzał natomiast Adam Momot.

Wizyta została zorganizowana przez Gminnego Rzecznika Ekonomii Społecznej – Barbarę Gorączyńską we współpracy ze Stowarzyszeniem Boris. Z ramienia Gminy Józefów odpowiedzialnym był Prezes Spółdzielni Socjalnej “Józefowskie Centrum Usług Oświatowych” – Jarosław Dziura.

Urząd Gminy w Belsku Dużym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *