Edukacja

Zakończenie ósmoklasistów z Belska

W czwartkowe popołudnie, 22 czerwca 2023 roku ósmoklasiści z PSP im. Jana Pawła II w Belsku Dużym oficjalnie zakończyli rok szkolny.

Podczas spotkania, które odbyło się na dziedzińcu belskiej szkoły ósmoklasiści odebrali świadectwa. W tym dniu listy gratulacyjne trafiły również do rodziców młodzieży kończącej szkołę.

Oprócz świadectw, część z młodych absolwentów odebrało gratulacje z rąk dyrektor szkoły – Teresy Bogdańskiej oraz grona pedagogicznego za udział w konkursach, zawodach sportowych, kole wolontariatu, sklepiku szkolnym czy reprezentowanie placówki w poczcie sztandarowym.

Szczególne gratulacje, z rąk Wójta Gminy Belsk Duży – Władysława Piątkowskiego oraz Dyrektor GZOPO – Marii Walewskiej-Żółcik trafiły do Kamili Wnuk i Zofii Kocewiak. Uczennice klasy ósmej reprezentują szkołę i gminę w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz brały udział w Sejmie Dzieci i Młodzieży. List gratulacyjny z rąk Wójta otrzymała również nauczycielka historii – Dominika Dobrowolska, która została wyróżniona w konkursie “Lekcje o Mazowszu” organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Na zakończenie klasy siódme pożegnały swoje koleżanki i kolegów. Absolwenci natomiast podziękowali swoim wychowawcom i dyrektorom.

Wszystkim absolwentom belskiej podstawówki życzymy wszystkiego najlepszego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *