Samorząd

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Gmina Belsk Duży przystąpiła do opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Belsk Duży na lata 2019-2023. Jest to bardzo ważny dokument, od którego zapisów będzie zależało funkcjonowanie i rozwój Gminy.

W związku z tym prosimy o wypełnienie ankiety do 15 maja 2019 r., która pozwoli na określenie zasobów, potencjału, szans rozwoju, a także problemów występujących na terenie gminy. Ankieta skierowana jest do mieszkańców Gminy i ma na celu poznanie ich opinii na temat stanu obecnego oraz kierunków rozwoju Gminy w kolejnych latach. Dane uzyskane z ankiet zostaną zebrane i przedstawione w formie zbiorczej w raporcie, który posłuży do przygotowania Strategii.

Ankieta jest anonimowa, a jej wersja papierowa jest również dostępna w Urzędzie Gminy w Belsk Duży, ul. Jana Kozietulskiego 4, pokój nr 19.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na jej wypełnienie. Każda przesłana ankieta jest dla nas bardzo cenna i będzie wykorzystana do opracowania Strategii.
Zapraszamy jednocześnie na spotkanie informacyjne poświęcone opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Belsk Duży na lata 2019-23, które odbędzie się w dniu 8 maja o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

>>> ANKIETA TUTAJ <<<

Zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Belsk Duży na lata 2019 – 2023

Fot: epainfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *