Ogłoszenia

Związek Natura informuje o zmianach w 2020 roku

Przedstawiamy informację prasową o nowych zasadach wywozu śmieci opublikowaną przez Związek Międzygminny “Natura”.

Związek Międzygminny pod nazwą „Natura” uprzejmie informuje, że z końcem 2019 r. ze Związku wystąpiły cztery gminy: gmina Błędów, gmina Jasieniec, gmina Grójec oraz gmina Warka. W związku z powyższym od 1 stycznia 2020 r. tut. Związek obsługuje wyłącznie: gminę Belsk Duży, gminę Chynów, gminę Goszczyn oraz gminę Promna. W ślad za zmianami w strukturze Związku, z przyczyn od nas niezależnych, zmianie uległa również siedziba biura Związku. Obecnie wszyscy mieszkańcy mogą uzyskać szczegółowe informacje oraz złożyć deklaracje w siedzibie biura mieszczącej się w Grójcu przy Placu Wolności 12. Dokładamy wszelkich starań, aby zaistniałe zmiany nie wpłynęły na jakość świadczonych przez nas usług. 

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2020 r., zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami. W związku z lawinowym wzrostem opłaty środowiskowej ustalonej przez Ministra Środowiska obecnie właściciele nieruchomości mają obowiązek uiszczać na rzecz Związku opłatę w wysokości 30 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Opłata ta ulega obniżeniu o 1 zł od każdej osoby w przypadku posiadania przydomowego kompostownika i wynosi 29 zł. Ostatnie zmiany przepisów nie przewidują możliwości zadeklarowania braku segregacji odpadów. 

Jednocześnie w sytuacji stwierdzenia braku prawidłowej segregacji właściciel nieruchomości może zostać obciążony opłatą podwyższoną w wysokości 60 zł od każdej osoby. 

Z początkiem Nowego Roku zmianie ulega także częstotliwość odbioru odpadów komunalnych. I tak odpady będą od Państwa odbierane zgodnie z doręczonymi harmonogramami:
– dwa razy w tygodniu z budynków wielorodzinnych w terminie od 1maja do 30 października,
– jeden raz w tygodniu z budynków wielorodzinnych w terminie od 1 listopada do 30 kwietnia,
– co dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych w terminie od 1maja do 30 października,
– jeden raz w miesiącu z budynków jednorodzinnych w terminie od 1 listopada do 30 kwietnia.

Szczegółowe harmonogramy, uchwałę w sprawie określenia wysokości ponoszonych przez mieszkańców opłat, obowiązujący regulamin utrzymania i czystości, a także inne ważne dokumenty możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej Związku Natura, do czego gorąco zachęcamy. 

Korzystając z okazji składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pogody ducha w Nowym 2020 Roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *