Kościół

Anioły z Łęczeszyc

Zakończono prace restauratorskie w Łęczeszycach. Rozliczono dotację przeznaczoną na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

W tym roku w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela z Klasztorem Paulinów w Łęczeszycach, samorządowe środki przyznano na remont i konserwację drewnianej, rzeźbionej ambony z XVIIIw.  Została ona wpisana do rejestru zabytków pod nr 499 dział B w 1972r .

Prace konserwatorskie trwały ponad dwa miesiące.Wniosek złożony przez Przełożonego Klasztoru Ojca Roberta Dziewulskiego do Rady Gminy został uznany za zasadny. Umowa na dofinansowanie remontu w wysokości 50.000 zł została podpisana przez Wójta Władysława Piątkowskiego na początku lipca.

Teraz odremontowana zabytkowa ambona jest prawdziwą ozdobą łęczeszyckiej świątyni.

Autor: E. Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *