Edukacja Ludzie

Debata gimnazjalistów

W ramach projektu edukacyjnego Sejm Dzieci i Młodzieży organizowanego przez kancelarię Sejmu we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej odbyła się debata pod hasłem “Józef Orzechowski, ks. Marceli Nowakowski, Tomasz Nocznicki – posłami pierwszego Sejmu Niepodległej”.

Spotkanie miało miejsce 26 marca 2018 roku w Belsku Dużym w Harcówce przy ulicy Modrzewiowej 1C. Gospodarzami przedsięwzięcia byli uczniowie Publicznego Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego, uczestnicy XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży: Magdalena Zgutczyńska (kl. II B), Aleksandra Słowińska (kl. III D), Klaudia Sobczak (kl. III A), Kacper Oszczak (kl. III D), Aleksandra Bałut (kl. II C) i Marika Kucman (kl. II C). Spotkanie poprowadzili: Paulina Szewczyk i Rafał Małachowski z kl. III B.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: dyrektor PG im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego – pani Janina Pawełek, dr nauk humanistycznych – pan Remigiusz Matyjas, była posłanka i wnuczka posła Józefa Orzechowskiego – pani Maria Dziuba, sekretarz gminy Belsk Duży – pani Renata Ostatek, ksiądz proboszcz parafii w Belsku Dużym – Jarosław Siuchta, członek Rady Naczelnej ZHP – harcmistrz Tomasz Fliszkiewicz, a także nauczyciele i inni zaproszeni.

Na wstępie uczestnicy projektu zapoznali obecnych z prezentacjami dotyczącymi posłów ziemi grójeckiej z 1919 i 1922 roku. Prezenterzy w ciekawy i zajmujący sposób przedstawili sylwetki posłów: J. Orzechowskiego, M. Nowakowskiego, T. Nocznickiego. Szczegóły dotyczące prywatnej i społeczno – politycznej działalności bohaterów zwróciły uwagę publiczności. Uczestnicy projektu odszukali materiały parafialne, w których odnaleźli informacje dotychczas błędnie podawane przez wiele publikacji. Przy okazji realizacji swojego przedsięwzięcia uczniowie dotarli do osób związanych z postaciami historycznymi, które objął projekt. Odwiedzili miejsca pamięci, badali teksty archiwalne i pozyskali wiele informacji na temat ich życia, między innymi dzieciństwa, szkoły i działalności społecznej.

Kolejnym etapem debaty była dyskusja na temat wizji modelu rodzącego się państwa. Każdy z uczestników przedstawiał zdanie “swojego” posła na ten temat. Z żarliwością i przejęciem dyskutanci prezentowali myśli i plany ówczesnych posłów. Ciekawym rozwiązaniem politycznej rozprawy było wysłuchanie nagrania głosu ks. Orzechowskiego. Kolejnymi problemami poruszanymi w czasie debaty były: stosunek “kandydatów” do sejmu w sprawie pierwszych wyborów prezydenckich i prezydenta Gabriela Narutowicza, polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej, gospodarka i rolnictwo, stosunek do Kościoła, a także edukacja w okresie międzywojennym. Debata przebiegała żywo i dynamicznie. Zrobiła wrażenie na zgromadzonej publiczności. Skłoniła do refleksji i zadumy nad losem tych, którzy tworzyli II RP. Do rozmowy z uczniami włączyła się publiczność, poruszona przedstawianymi zagadnieniami. Zaproszeni goście otrzymali materiały przegotowane przez uczestników projektu.

W czasie debaty obecna była telewizja regionalna Mazowiecka TV oraz Krzysztof Kowalski z belskduzy24.pl.

Składamy gorące podziękowania wszystkim, którzy pomogli w realizacji przedsięwzięcia, szczególnie panu Krzysztofowi Wójcikowi, nauczycielowi historii, który wspierał naszą inicjatywę.

Notka biograficzka – Józef Orzechowski
Notka biograficzna – Marceli Nowakowki

Notka biograficzna – Tomasz Nocznicki

Uczniowie biorący udział w projekcie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *