Samorząd

Dofinansowanie na gminne projekty

Ponad 300 tysięcy złotych dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego dla Gminy Belsk Duży.

W poniedziałek, 14 czerwca br. Wójt Gminy Belsk Duży – Władysław Piątkowski podpisał z Marszałkiem Województwa – Adamem Struzikiem umowy na dofinansowanie dla gminnych projektów. Podczas spotkania obecni byli również wicemarszałkowie – Rafał Rajkowski i Wiesław Raboszczuk, a także radny Leszek Przybytniak.

Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansował inwestycje:

 • W ramach programu Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi gminnej nr 160114W w m. Zaborów w kwocie 120 000,00 zł
 • W ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw „MIAS 2021” dofinansowane zostaną:
  1. Budowa siłowni plenerowej przy stawie wiejskim w Małej Wsi – 10 000,00 zł
  2. Zakup i wymiana lamp w sołectwie Maciejówka – 10 000,00 zł
  3. Zakup i wymiana lamp w sołectwie Aleksandrówka – 10 000,00 zł
  4. Zakup i wymiana lamp w sołectwie Skowronki – 10 000,00 zł
  5. Zakup i wymiana lamp w sołectwie Zaborówek – 10 000,00 zł
  6. Zakup i wymiana lamp w sołectwie Sadków Kolonia – 10 000,00 zł
  7. Zakup i wymiana lamp w sołectwie Koziel – 10 000,00 zł
 • W ramach programu Mazowieckie Strażnice i OSP 2021 dofinasowane zostaną:
  1.Remont Strażnicy OSP w Lewiczynie – 25 000,00 zł
  2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Belsku Dużym – 20 000,00 zł
  3. Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Woli Łęczeszyckiej – 20 000,00 zł
 • W ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021
  1. Założenie terenu zieleni i wykonanie nasadzeń w ramach rewitalizacji centrum Belska Dużego – 59 272,00 zł
  2. Kampania edukacyjna pod hasłem: „O powietrze dbanie, to nasze wspólne zadanie” – 5 862,00 zł

Źródło: własne/Urząd Gminy Belsk Duży

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *