Straż

OSP Lewiczyn z nowym prezesem

Druhowie z OSP Lewiczyn podsumowali miniony rok podczas zebrania walnego sprawozdawczo-wyborczego. W zarządzie jednostki doszło do małej zmiany. Nowym prezesem został dh Marcin Dominiak, zaś wiceprezesem dh Marcin Błoński – dotychczasowy prezes.

Rok 2020 storpedowany był przez pandemię Covid-19. Z tego też powodu druhowie oraz członkowie MDP odbyli nieco mniej spotkań niż w latach ubiegłych. Brakowało również rywalizacji sportowych: turnieju tenisa stołowego czy zawodów sportowo-pożarniczych. To jednak nie przeszkodziło strażakom z Lewiczyna w udoskonalaniu swoich umiejętności. Kurs podstawowy ukończyła dh Karolina Oryniak, zaś kurs pierwszej pomocy dh Emil Sobczak i dh Mariusz Przepióra.

W roku sprawozdawczym lewiczyńska jednostka 52. razy uczestniczyła w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów (9. razy), w likwidacji miejscowych zagrożeń (41. razy) czy w ćwiczeniach (raz). Ponadto OSP 24-krotnie zabezpieczała rejon działań PSP Grójec, zaś dwa alarmy okazały się fałszywe. Najwięcej razy w akcjach uczestniczył dh Piotr Dominiak (70. wyjazdów).

Strażakom z Lewiczyna udało się 2020 roku wyremontować garaż, w którym stoi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Tarta. Ponadto druhowie pozyskali wiele sprzętu potrzebnego do ich codziennego działania. Duża w tym zasługa różnego rodzaju dofinansowań, w tym z Urzędu Gminy w Belsku Dużym. Przełomowym momentem było również powstanie herbu lewiczyńskiej straży.

W tym dniu swoje sprawozdania przedstawili członkowie zarządu lewiczyńskiej jednostki. Rozmawiano również o tym, co wydarzyło się na przełomie ostatnich pięciu lat.

Podczas zebrania odbyły się również wybory zarządu na kolejne pięć lat. Tym razem będzie zasiadać w nim dziewięciu, a nie jak dotychczas siedmiu członków. Zmiana nastąpiła na stanowisku prezesa jednostki. Nowym został dh Marcin Dominiak, zaś jego zastępcą dotychczasowy prezes – dh Marcin Błoński. Postanowiono również docenić zaangażowanie dwóch strażaków – dh Wojciecha Dominiaka oraz dh Waldemara Zawadzkiego.

Nowy zarząd OSP Lewiczyn:
Prezes – dh Marcin Dominiak
Wiceprezes – dh Marcin Błoński
Naczelnik – dh Tomasz Wrzosek
Skarbnik – dh Łukasz Jakóbczak
Sekretarz – dh Maciej Żukowski
Gospodarz – dh Robert Turek
Kronikarz – dh Piotr Jakóbczak
Członek zarządu – dh Wojciech Dominiak
Członek zarządu – dh Waldemar Zawadzki

Po ukonstytuowaniu się zarządu, głos zabrał nowo wybrany Prezes. Dh Marcin Dominiak podziękował za dotychczasową współpracę oraz zaangażowanie druhów i druhen w pracę na rzecz jednostki. Słowa podziękowania skierował również do ratowników, którzy często rzucają swoje obowiązki by ratować ludzkie mienie.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście – Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP – dh Roman Woźniak, a także Władysław Piątkowski – Wójt Gminy Belsk Duży oraz Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Kilka słów powiedział również dh Andrzej Konarski z Gminnej Komisji Rewizyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *